Vad kan vi göra för integrationen?

12 september 2018

Invandring och integration är en av de viktigaste och mest aktuella frågorna för unga just nu. Flera projekt och verksamheter för integration drevs redan inom föreningen, men kunde vi kanske göra mer? Den diskussionen väcktes allt oftare i föreningen och tillsammans med medlemsföreningarna tog diskussionerna fart och ett gemensamt projekt tog form.

(Denna artikel är tagen från senaste Centralbladet)

Tillsammans med medlemsföreningarna togs det därför fram en plan för arbetet och för ett år sedan antog styrelsen projektet ”Integration och hälsa”. Ett projekt som syftar till att integrera unga vi inte når idag i våra befintliga verksamheter, men också att skapa en större bredd av meningsfulla aktiviteter och aktiv sysselsättning för nyanlända barn och ungdomar. Ett bevisat mycket bra sätt för integration i det svenska samhället. Det ger också nya medlemmar och ledare till föreningen.

Idéburet Offentligt Partnerskap
Tillsammans med Norrmalms stadsdel tecknades i januari ett treårigt avtal om att driva ett idéburet offentligt partnerskap (IOP), som syftar till att få ut de nyanlända barn och unga som bor i stadsdelen i aktiviteter. Förutom den verksamhet vi själva bedriver inom våra olika medlemsföreningar syftar projektet till att via uppsökande verksamhet samarbeta med andra föreningar och aktörer i närområdet som erbjuder annan idrotts-och kulturverksamhet.

En projektledare anställdes, Sandra Johansson, som rivstartade med lite olika sommaraktiviteter för målgruppen, och som nu försöker kartlägga områdets föreningsliv för att gemensamt kunna ta emot ungdomarna utifrån deras intressen och behov.

– Intresset är jättestort från både de nyanlända och föreningarna, men det måste samlas ihop och det hoppas jag vi lyckas med under hösten, säger Sandra.

Statsbidrag
Vi har också fått beviljat statsbidrag för att göra en utredning kring hur vi kan jobba med integration i våra verksamheter för ungdomar från hela Stockholmsområdet. Det är Delegationen mot segregation som anslagit pengar för ideella organisationer som vill arbeta mot segregation. Där kommer en projektledare att tas in under hösten för att göra en utredning och ett pilotprojekt som förhoppningsvis kan ta fart framåt vintern. Där är tanken att rekrytera och erbjuda unga ledare från målgruppen ett mentorprogram där man går vid sidan av en erfaren ledare, samtidigt som personen genomgår en individuell ledarutbildning under organisationens regi. Dessa ledare kan i sin tur fungera inte bara som ledare i den medlemsförening de väljer att verka i, utan även som förebilder och rekrytera nya medlemmar till verksamheterna.

– Det är jätteroligt att vi som förening får det här förtroendet från inte bara stadsdelsnämnden utan även Delegationen mot segregation. Inom KFUM Central ryms fantastiska verksamheter och jag tror att vi med dessa satsningar verkligen kan lyfta oss en nivå till och kan göra en riktig skillnad för ännu fler unga i Stockholm, både våra befintliga medlemmar och nya, säger Nils Haag, föreningssekreterare KFUM Central.