181010 Styrelsekommentar av Bengt Arwén

12 oktober 2018

Här kommer en kommentar från mitt sista styrelsemöte som ordförande för KFUM Central. Att jag skulle avsluta mitt ordförandeskap bestämde jag mig redan för drygt ett år sedan efter att ha suttit i styrelsen i 9 år. Fast även om jag själv tycker att det får räcka så är det men dubbla känslor jag lämnar.

Med viss lättnad eftersom det är ett ansvarsfullt uppdrag som tar mycket tid och engagemang, men jag kommer säkert också att sakna det eftersom det också har varit väldigt roligt att ha fått vara med på den starka utveckling som KFUM Central varit med om de sista 7-8 åren.

KFUM Central är i dag en i väsentliga delar en annan än den var för 10 år sedan. Vi har under de här åren anpassat vår organisation för att den ska kunna stå stark i framtiden med alla stora projekt som ligger framför oss. Jag tänker då inte minst på våra planer på ett idrotts- och kulturcenter vid Torsplan, vårt nya hotell vid Hagaparken och vårt engagemang i integrationsfrågan i samarbete med stadsdelen, nya och ibland förändrade verksamheter för att nämna några. Men under de här åren har vi också utvecklat verksamheterna i huset, inte minst med ombyggnaden som ledde fram till vårt fina träningscenter som har tillfört mycket för våra medlemmar.

Vi är i dag en mycket stor förening, en av de största KFUM-föreningarna i Sverige som glädjande nog också blir en allt viktigare, större och mer känd aktör i Stockholm. Jag skulle kunna säga att vi i dag är tillbaka till 1900-talets början då KFUM Central var en mycket stor och välkänd förening i Stockholm. Vi kan inte längre se föreningen som den en gång var för, säg 10-20 år sedan. I dag är det en mycket större förening både när det gäller verksamhet och ekonomi som sköts mycket professionellt och det ställer också högre krav på styrelsen, kansli, anslutna medlemsföreningar med sina kanslier och även medlemmar. Vi är inte medlemmar i en liten lokal förening utan i något mycket större som hela tiden rör sig framåt.

Men det gäller att hålla riktningen med det vi gör och där är vårt uppdrag som KFUM-förening centralt, för att inte säga avgörande.

Vi ska alltid stämma av det vi gör mot vårt uppdrag, både KFUM Central men också anslutna medlemsföreningar. Vad är vårt uppdrag som KFUM-förening och uppfyller vi det uppdraget? Det är en fråga som hela tiden måste ställas. Om någon är osäker på vårt uppdrag så finns den tydligt formulerat i stadgarnas §1 och §3.

Så lite om gårdagens möte. Vi inledde med att advokat Göran Alfheim berättade lite om de olika möjligheter som finns för hur vi ska kunna skydda våra tillgångar inför framtiden. Skärningen mellan ideell och kommersiell verksamhet är en fråga som många störres föreningar brottas med. Sammanfattningsvis kan man konstatera att begreppen liten risk och stor kontroll inte är förenliga. Sen är frågan vad man tycker är tillräcklig riskminimering och det finns en rad olika förslag på hur man kan göra detta. Jag kommer att berätta mer om detta på årsmötet den 25 oktober och vilken process som styrelsen tänker sig gå framöver i denna fråga.

Vi hade en inledande diskussion om vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter man har som medlem och ansluten medlemsförening i KFUM Central och det blir en fråga att diskutera vidare på kommande Stratko i vinter.

Vi fick ta del av en mycket bra policyinventering som gjorts av Corinna Björk. Vi kunde konstatera att vi sammantaget med alla anslutna medlemsföreningar har väldigt många policyer men att vi som huvudförening skulle behöva ta fram förslag på vilka av dessa som alla bör ha. Vi får allt fler ögon på oss i och med att vi tar en större roll i samhället och behöver ha ett antal viktiga policyer på plats. Sen ser verksamheterna lite olika ut och kan behöva lite olika policyer. Men tanken är att göra alla policyer tillgängliga för alla föreningar där man helt enkelt kan gå in och använda det som redan är skrivet.

Micke Lagerkvist gav oss en översikt över de olika förslag på hur vårt idrotts- och kulturcenter ska se ut som nu tagits fram av olika byggherrar. De här förslagen ska nu presenteras för Staden innan processen kan gå vidare.

Torbjörn Brown gick igenom kanslirapporten som visar att organisationen är inne i en intensiv fas och att dialogen med de anslutna föreningarnas kansli är väldigt viktig för att dessa också ska kunna få det stöd som efterfrågas. Det är en mycket intressant och rolig läsning och eftersom jag vet att Torbjörn också skickar ut den till er uppmanar jag er att läsa den.

Staffan Önne gav oss en ekonomisk rapport som visar på en fortsatt god och stabil utveckling. Den långsiktiga prognosen är god men det gäller att hotellet fortsatt går bra och att vi är vaksamma med de resurser vi förfogar över. Vi har stora projekt framför oss och kommer att behöva stora medel till dessa.

Vi avslutade med att säga några ord om att YMCA fyller 175 år nästa år och resonerade lite kring hur urvalsprocessen för de som vill delta ska gå till. Mer information om detta kommer via kansliet.

Allt gott och tack för mig
/Bengt