Välkommen Micke! Intervju med vår nya styrelseordförande

31 oktober 2018

På årsmötet valdes en ny ordförande för KFUM Central. De flesta känner Michael Lagerkvist som projektledare för hallprojektet, men vem är han utöver det? Här kommer en miniintervju om honom och vad han har för visioner och planer för föreningen.

Namn: Michael Lagerkvist

Ålder: 60 år

Föreningsbakgrund: Päron (deltagare) på Ängsholmen från 1968 och ledare från 1982. Kom tillbaka och gjorde Ängsholmens hemsida någon gång i hemsidornas barndom. Styrelsemedlem sedan 2011. Arbetat med hallprojektet och varit projektledare de senaste sex åren.

Arbete: Egen företagare, Cambium AB som sysslar med information, kommunikation och projektledning. Utbildad skogsingenjör i grunden.

Vad är det bästa med KFUM Central?

– Oj, det kan man ju säga hur mycket som helst om! Det bästa är att KFUM är en värdegrundsbaserad rörelse där man sätter människan i centrum, framför allt unga människor. Att världens bästa ledare lägger sitt engagemang och sin tid på att ge barn och unga så många upplevelser och möjligheter inom föreningen är fantastiskt.

Vad har du för vision för föreningen?

– Jag vill att hela KFUM-rörelsen ska bli en tydlig röst i samhället. Och för oss då att KFUM Central ska bli en stark röst och tydlig profil i vårt lokalområde Stockholm när det gäller barn och ungas villkor.

Vad har du för planer för föreningen den närmsta tiden? (1-3 år)

– Jag har fyra huvudpunkter som vi i styrelsen sätter tänderna i med en gång. Styrelsen i KFUM Central ska bli mer synlig ute i föreningarna och hela föreningen ska bli mer synlig i samhället. Dessutom ska vi givetvis arbeta vidare med frågan om hur vi skyddar föreningens resurser för framtiden. Sen ser jag framför mig att vi inom 3-4 år inviger en helt ny föreningsanläggning. Det kommer kräva oerhört mycket hands on-arbete.

Hur går det med hallarbetet nudå? 

– Jag har lämnat över ordförandeskapet i hallutskottet till Hans von Uthmann. Det är ett naturligt steg eftersom processen nu har kommit in i en ny fas. Vi kommer att jobba parallellt ett tag, framförallt när det gäller den affärsmässiga delen av projektet. När vi träffat en affärsuppgörelse med någon av de aktuella parterna kommer jag att fasa ut mig själv för att fokusera helt på KFUM Central som helhet. Däremot som ordförande för KFUM Central kommer jag ha ett övergripande ansvar för processen.