Policy kring hanteringen av Corona på KFUM Central

13 mars 2020

Policy för hantering av Corona

KFUM Central och dess medlemsföreningar har ett stort antal aktiviteter som pågår med många deltagare. Av omtanke om varandra uppmanar vi alla medlemmar och anställda att tänka på följande i samband med våra aktiviteter:

Har du haft kontakt med konstaterat smittade av coronaviruset eller nyligen rest i de områden som Folkhälsomyndigheten pekat ut som riskområden uppmanar vi dig att inte delta i aktiviteterna. Uppvisar du förkylningssymptom, hosta, andningssvårigheter eller feber ska du självklart också stanna hemma och kurera dig som vanligt vid sjukdom.

KFUM Central utvärderar situationen löpande och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För aktuell information se folkhalsomyndigheten.se.

Åtgärdsplan Corona KFUM Central

– Personal, gäster och medlemmar uppmanas att tvätta händerna noga med tvål och varmt vatten ofta samt att hosta/nysa i armvecket.

– Medlemmar, gäster och personal som har förkylningssymptom, känningar i luftvägarna eller feber uppmanas att stanna hemma.

Städning

– Extra städ på publika ytor: Med desinfektionsmedel 2 ggr/dag torka av dörrhandtag, handtag, vattenlås, bord- & receptionsytor, betalningsmaskiner, kodlås, hissknappar, ledstänger och spolknappar toaletter.

– Gymmaskiner och viss gymutrustning torkas av med desinficerande medel 2 ggr/dag.

– All städning sker med starkare medel än normalt.

– Personal uppmanas att använda handskar vid städning, mathantering och underhållsarbete.

Personal

– Minimera eventuella tjänsteresor utomlands

Andra åtgärder

– Caféet erbjuder inte längre bestick ute på borden utan de förvaras bakom disk och vatten står inte framme i karaffer utan i slutna flaskor.

– Handdesinfektion ska hållas tillgängligt på toaletter och i andra publika ytor i mån av tillgång.

Omvärldsbevakning

– Vi följer kontinuerligt myndigheter och branschorganisationers rapporteringar och rekommendationer kring åtgärder.

– Vi rekommenderar oroliga gäster och besökare att följa utvecklingen och rekommendationerna hos folkhalsomyndigheten.se där även information finns på flera olika språk.