Extra årsmöte 10 oktober

17 september 2020

Extra årsmöte KFUM Central

På grund av pandemin hölls vårens ordinarie årsmöte kort och digitalt och de flesta frågor sköts till ett extra årsmöte. Detta hålls Lördag 10 oktober kl. 14:00 på Kom Hotels konferensavdelning, Kammakargatan 5, och online. Deltagande sker antingen på plats (begränsat till 40 platser) eller digitalt. Sista anmälningsdag är 8 oktober på https://bit.ly/3muDJdi
Handlingar inför mötet finns tillgängliga senast 26 september på kfumcentral/årsmöte.

Dagordning: 

1.       Mötets öppnande
2.       Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.       Val av två protokolljusterare samt rösträknare
4.       Beslut om mötesordning
5.       Fastställande av röstlängd
6.       Fråga om mötets behöriga utlysande och godkännande av dagordning
7.       Propositioner
7.1.    Medlemsavgifter
7.2.    Verksamhetsplan
7.3.    Stadgeförändring från styrelsen avseende att skydda föreningens resurser
7.4.    Stadgeförändring föreningsrevisorns uppdrag
8.       Motioner
8.1.    Motion om avskaffande av rösträttsålder
9.       Fyllnadsval av en röstberättigad medlem som ska ingå i föreningens valberedning till nästa årsmöte
10.     Mötet avslutande

 

Teknisk hjälp

Om du har frågor om hur mötet kommer att gå till tekniskt kan du kontakta medlemsservice på medlemsservice@kfumcentral.se.

Rösträtt

För att inneha rösträtt på föreningens årsmöte krävs det att medlemsavgiften för innevarande termin/år är betald till KFUM Central eller en av dess sektionsföreningar samt att medlemmen är röstberättigad. Röstberättigad medlem är den som fyllt 14 år och äldre.

Frågor?

Kontakta Nils på medlemsservice. Kontaktuppgifter hittar du här: Personal >>>