Må bäst – KFUM Central startar projekt för ungas psykiska hälsa

08 oktober 2021

Nu startar KFUM Central tillsammans med Tilia och KFUM Sverige projektet ”Må bäst” för att lyfta frågan om ungas psykiska hälsa på en helt ny arena. Efter 1,5 års hårt arbete står det nu klart att Allmänna arvsfonden valt att finansiera projektet och i början av nästa år kan vi därför dra igång projektet som är initierat av ungdomsforum. 

Skolan, klimatet, framtiden. Det finns mycket som kan tynga unga idag. Den psykiska ohälsan bland unga har rapporterats fördubblad sedan 1980-talet enligt Folkhälsomyndigheten.  

– Jag tror att vi unga idag är bättre på att uttrycka att vi mår dåligt, men som förening måste vi bli bättre på att kunna fånga upp och stötta de som gör det. Vi måste ge ledarna självförtroende i att prata om psykisk hälsa och skapa en miljö som man känner sig trygg i att öppna upp om man mår dåligt, säger Signe Rundkvist, från KFUM Centrals Ungdomsforum. 

I projektet ska ett arbetsmaterial tas fram för hur man kan arbeta med psykisk hälsa i våra befintliga verksamheter, oavsett om man t.ex. spelar basket, tränar gymnastik, sjunger i kör eller åker på sommarläger. Materialet tas fram tillsammans med organisationen Tilia som arbetar med psykisk hälsa. Projektet ska också arbeta med fadderverksamhet och för att få bort stigma kring psykisk ohälsa. 

– Vi är tacksamma att vi får vara med och stötta detta viktiga projekt som tar utgångspunkt i ungas faktiska behov. De ungas tankar om detta projekt möter vi också i Tilia – att vi behöver möjliggöra samtal mellan vuxenvärlden och de unga. Vi behöver stärka unga vuxna och vuxna att känna sig trygga med att våga vara just viktiga medmänniskor i ungas liv. Vi ser fram emot att bidra med vår erfarenhet för att skapa fler medmänniskor i samhället som lyssnar, ser och bekräftar unga, och som kan vägleda till professionellt stöd om så behövs, säger Louise Aronsson, Verksamhetsledare på organisationen Tilia. 

 Signe Rundkvist brinner särskilt för projektets del med fadderskap där unga ledare ska kunna stötta de som är ett par år yngre. 
– Ibland kan steget till att kontakta ungdomsmottagningen eller vården kännas för stort. Man mår inte tillräckligt dåligt, bara ganska dåligt. Då ska man kunna prata med sin coach, ledare eller en fadder. Bara skicka ett sms om man sitter ensam på lunchen eller behöver lite pepp. Som ett storasyskon i föreningen som kan peppa, men också kan se när det behövs professionell hjälp och kan stötta i att söka sig till rätt ställe för det. 

– Barn och ungas psykiska hälsa är en av de största utmaningarna som samhället står inför. KFUM Central tillhör världens största barn- och ungdomsorganisation, just därför är jag är särskilt stolt över Ungdomsforums initiativ och att vi kan sjösätta detta mycket viktiga projekt. Att vi kan nå 3000 unga i våra verksamheter och föra upp frågan om psykisk hälsa på dagordningen är nog det mest betydelsefulla vi kan göra just nu, säger Michael Lagerkvist, ordförande i KFUM Central.   

Projektet är treårigt och i arbetet ingår också att sprida det färdiga och testade arbetssättet till andra ungdomsorganisationer som till exempel resten av KFUM-rörelsen, Idrottssverige etc. Samarbetspartners är KFUM Sverige, Tilia, KFUM region Stockholm-Gotland och KFUM Kristinehamn. Läs gärna mer om projektet i den bifogade projektbeskrivningen.  

Må bäst projektbeskrivning

Signe Rundkvist & Michael Lagerkvist