Vi söker projektledare för Må Bäst!

08 september 2022

Vill du driva arbetet kring ungdomars psykiska hälsa i KFUM Central och i förlängningen hela organisationssverige? Som projektledare för Arvsfondsprojektet Må bäst! ansvarar du för att genomföra ett projekt initierat av unga – tillsammans med unga.

OM MÅ BÄST!

Syftet med projektet är primärt att utveckla arbetssätt för att förebygga och minimera psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna inom föreningslivet. Främst inom KFUM Centrals olika verksamheter, men arbetet ska också tas vidare utanför vår egen organisation med hjälp av partners som KFUM Sverige och Tilia.

Projektet är initierat av ungdomar inom KFUM Central och du arbetar i samverkan med dem för att genomföra projektet. Projektet är treårigt och har pågått i snart ett år.

Projektet ska bland annat

 • Skapa en kunskapsbank/hemsida
 • Ta fram arbetssätt och metoder som passar organisationer och framför allt idrottsföreningar
 • Hålla utbildningar för ledare
 • Starta en fadderverksamhet
 • Motverka stigma kring psykisk ohälsa

ARBETSUPPGIFTER

Som projektledare är det du som ser till att projektet utförs i tid, på planerat sätt och enligt den budget som är tilltänkt. Du driver projektet framåt och har både en styrgrupp, en referensgrupp och en faddergrupp runt dig. Du håller i kontakterna med partners och vår finansiär Allmänna Arvsfonden.

Du håller också i utbildningar, events och rekrytering av faddrar. Inte minst leder du arbetet med de utbildningar och arbetsmaterial som tas fram i projektet för att sedan sprida dem tillsammans med partners. Du ansvarar också för rapportering till Arvsfonden.

ROLLEN SOM PROJEKTLEDARE

För att trivas och fungera i rollen bör du:

 • Ha erfarenhet av att leda projekt från start till slut
 • Intresse för, och erfarenhet av, ledarskap och arbete med psykisk hälsa
 • Ha förståelse och vana av föreningslivet och ideell sektor
 • Kunna svenska och engelska i tal och skrift
 • Ha erfarenhet av akademiskt skrivande eller rapportskrivande
 • Vara en kontaktskapare och bekväm i att tala inför och leda både större och mindre grupper
 • Vara trygg i dig själv och en förebild för våra ungdomar
 • Stå bakom vår värdegrund https://kfumcentral.se/wp-content/uploads/2021/04/A%CC%88ndama%CC%8Al-Ide%CC%81-och-va%CC%88rdegrund-KFUM-Central.pdf

Tjänsten är en projektanställning, heltid, till och med den 1 feb 2025. Tillträde omgående.

Tjänsten ligger under avdelningen Medlemsservice och du svarar till föreningssekreteraren.

Skicka in din ansökan till ansokan@kfumcentral.se så snart som möjligt, dock senast 29/9 2022. Intervjuer sker löpande.

Vid frågor om tjänsten, kontakta nuvarande projektledare Elsa Åkenes, elsa@kfumcentral.se, eller t.f föreningssekreteterare Sissella Helgesson, sissella@kfumcentral.se.

Vid frågor om arbetsplatsen, våra avtal etc, kontakta HR-ansvarig Kea Lagerquist, kea@kfumcentral.se.