Skip to content
Sök

Särskilt Utvecklingsbidrag

Särskilt utvecklingsbidrag/aktivitetsstöd

Vem kan söka aktivitetsstöd
Sökande skall vara medlemmar i KFUM Central. De sökande kan exempelvis vara en eller flera sektionsföreningar/grupperingar. Enskilda medlemmar hänvisas till att söka stipendium.

Ansökan
Föreningsöverskridande aktiviteter som helst omfattar barn och ungdomar prioriteras. Ansökan är väl motiverad och att det framgår hur det aktivitetsstödet kommer till nytta för KFUM Central. Underlag för hur kostnaderna har räknats fram skall bifogas ansökan, t.ex. i form av offerter, kursinbjudan, utskrift av prisuppgifter från hemsidor eller katalog. Ansökan kan göras under hela året, direkt till KFUM Centrals styrelse. Besked lämnas till sökande senast 1-2 månader efter ansökningstillfälle (något längre under sommaren). Ansökan ska vara underskriven.

Ändamål och prioritet
Det särskilda utvecklingsbidraget är framtaget för att ge medlemsgrupperna inom KFUM Central möjlighet att ansöka om bidrag för ändamål som inte faller inom ramen för verksamhetsbidragets ändamål.

Beredning och beslut
Bidraget bereds och beslutas av styrelsen. Därefter meddelas sökande.

Kontakt
Ansökan lämnas via/skickas till nils[at]central.kfum.se eller skickas till:
Att: Nils Haag
Rosengatan 1
111 40 Stockholm

Frågor kan ställas via mail till Nils eller på 0735-91 84 14