Skip to content
Sök

Internationellt arbete inom KFUM Central

KFUM Central är en del av två internationella världsorganisationer YWCA och YMCA. Genom dessa är föreningen del av världens största barn- och ungdomsförening och världens största kvinnorättsorganisation. Som medlemmar i KFUM Sverige och genom personer inom KFUM Central har föreningen kontaktnät över hela världen.

KFUM Central har en lång historia och bred erfarenhet över att ha arbetat med internationella samarbetsprojekt, bland annat vårt femåriga Zambiaprojekt som avslutades i maj 2023.  Föreningen har också nyligen haft lokala projekt som läxhjälp för nyanlända och tillsammans med Stockholms stadsdel ett integrationsprojekt.
Är du intresserad av att starta ett internationellt projekt eller bara bolla idéer kontakta KFUM Centrals Medlemsservice

Som förening eller gruppering kan ni också kontakta KFUM Sverige för att vara del i projekt de arbetar med inom påverkansarbete, ungas inflytande över de globala målen och projekt med unga kvinnor i Palestina, med unga som riskerar att hamna i utanförskap i fyra afrikanska länder samt ungas identitet och makt i Belarus och Ukraina.