Skip to content
Sök

Strategiarbetet

Vart är föreningen på väg?

KFUM Centrals strategiarbete

KFUM Centrals styrelse påbörjade under 2020 en process för att ta fram en ny långsiktig strategi. Nuvarande strategi gäller till 2021 och behöver alltså förnyas. Strategiprocessen har drivits av en arbetsgrupp från styrelsen med visst externt konsultstöd. Under våren togs en detaljerad plan fram med sikte på att kunna besluta om en ny strategi på årsmötet 2021. Arbetet omfattade bland annat workshopar där föreningarna deltog samt en gemensam medlemsträff i oktober, som helt ägnades åt strategiarbetet. Där redovisades bland annat resultatet från workhoparna med föreningarna samt en omvärldsbevakning som gjorts av kansliet. Kommande strategiska vägval presenterades också. Arbetet bedrevs enligt plan under 2020, men pausades i januari 2021 på grund av pandemin och det mer operativa fokus som både styrelse och föreningar tvingades ha. Arbetet återupptogs i September 2021 och siktar nu på årsmötet 2022,

Här nedan kan du läsa mer i dokumentationen från processen.