Skip to content
Sök

VI-Utbildningen

En utbildning i ledarskap och viktigt inflytande.

VI - Utbildningen

Steg 1

Den här utbildningen riktar sig till dig som är eller vill bli ledare i en förening och vill veta med om ledarskap, beslutsprocesser och dina möjligheter inom KFUM!

VI-Utbildningen står för viktigt inflytande och syftar på att vi tillsammans skapar KFUM och att makten finns hos medlemmarna i vår förening. Utbildningen vill ge verktyg och kunskap för att unga ska känna sig trygga i att äga den makten.

Utbildningen arrangeras för KFUM Centrals unga medlemmar i åldern 13-20 och kan även hållas för t.ex. ett helt lag.

 

KURSINFORMATION

SYFTE:

Syftet är att deltagaren ska lära sig grunderna i ledarskap. Deltagarna ska också lära känna KFUMs idé, värdegrund och målsättning utifrån sin egen erfarenhet av rörelsen.

MÅLGRUPP:

Unga ledare i åldern 13-20.

FÖRKUNSKAP:

Ingen förväntad förkunskap krävs.

TID & KOSTNAD:

6 timmar i grupp. Detta är ibland fördelat på två tillfällen  3h/tillfälle. Utbildningen är gratis för KFUM Centrals medlemmar. Är du inte medlem men vill gå utbildningen kontakta Tanja@kfumcentral.se

ANMÄLAN:

Nästa tillfälle planeras till våren 2024, är du intresserad av att arrangera utbildningen för ditt lag kontakta Tanja@kfumcentral.se

Du som är medlem i någon av KFUM Centrals medlemsföreningar är också medlem i KFUM Central.

FÖRVÄNTADE LÄRDOMAR EFTER KURSENS SLUT:

  • Deltagaren vet hur KFUM som organisation är uppbyggt och hur hen som medlem kan vara med och påverka.
  • Deltagaren har fått en introduktion till KFUMs värdegrund och vet vad som menas med Body, Mind och Spirit.
  • Deltagaren känner till vad som menas med ledarskap och att det finns olika typer av ledare.
  • Deltagaren har reflekterat över sina egna värderingar och drivkrafter som ledare och vilka kvaliteter hen vill utveckla i sitt eget ledarskap

INNEHÅLL:

Tanken med utbildningen är att du som ung får teori om KFUM och ledarskap. Du får sedan praktik genom övningar som innefattar reflektion kring ditt eget ledarskap och vilka former av ledarskap det finns i vår organisation. När det kommer till ledarskap är teorierna många men det som gör KFUM till vad det är, det är inte vad vi gör, det är hur vi gör det.

KURSPASS:

  • Vad är en ledare!
  • Vad är KFUM? – KFUMs värdegrund, verksamhetsidé och organisation.
  • Vem kan bestämma vad? – Ung makt
  • Praktiska övningar i drivkrafter och ledarskap
  • Må Bäst! –  Hur kan du påverka ditt eget mående positivt