Skip to content
Sök

VI-UTBILDNINGEN

En utbildning i ledarskap och viktigt inflytande.

VI-UTBILDNINGEN - EN LEDARSKAPSUTBILDNING

Steg 2

Den här utbildningen riktar sig till dig som är ledare i en förening och redan gått VI-utbildningen steg 1 eller har motsvarande kunskap.

Steg 2 passar dig som är ny i ditt ledarskap och dig som provat att leda en grupp/aktivitet och vill ta ditt ledarskap till nästa nivå. I steg 2 får du resa bort över en helg och besöka en annan förening. Utbildningen fokuserar på hur du som ledare kan bli en drivande kraft i just din förening. Vi snackar förebild och påverkan. Utbildningen arrangeras för KFUM Centrals unga medlemmar i åldern 13-20 och tanken är att deltagarna blandas från olika föreningar för att utbyta kunskap och idéer.

KURSINFORMATION

SYFTE:

Att stärka unga i sin egen makt genom att tillhandahålla verktyg och mötesplatser för kunskapsutbyte, samt att inspirera till ett aktivt föreningsengagemang.

MÅLGRUPP:

Unga ledare i åldern 13-20.

FÖRKUNSKAP:

Steg 1 eller George.

TID & KOSTNAD:

Motsvarande en helg, fredag kväll – söndag eftermiddag. Nästa tillfälle planeras till våren 2024.  Utbildningen är gratis för KFUM Centrals medlemmar. Är du inte medlem men vill gå utbildningen kontakta Tanja@kfumcentral.se

ANMÄLAN:

Du som är medlem i någon av KFUM Centrals medlemsföreningar är också medlem i KFUM Central har du frågor kontakta Tanja@kfumcentral.se

UPPLÄGG:

Kursen är i huvudsak en upplevelsebaserad lärandeprocess och bygger på deltagarnas reflektioner kring sina erfarenheter, egenskaper och drivkrafter. Passen är olika i sin karaktär med olika delar fokus på teori och övningar.

FÖRVÄNTADE LÄRDOMAR EFTER KURSENS SLUT:

  • Deltagaren har fått praktiska verktyg och övningar att tillämpa i sitt ledarskap.
  • Deltagarna känner till KFUMs tre fokusområden; jämställdhet, inkludering och ungas makt och identitet, samt har reflekterat över hur hens ledarskap kan spegla dessa frågor.
  • Deltagaren känner till gruppers olika utvecklingsfaser och FIRO-modellen.
  • Deltagaren har fått verktyg för att kommunicera effektivt genom feedback och/eller jag-budskap.

INNEHÅLL:

  • Ledare & ledaregenskaper
  • Mina drivkrafter
  • Kommunikation
  • Feedback
  • Må bäst! – ett ledarperspektiv i samtal med unga om psykisk hälsa.