Skip to content
Sök

VI-UTBILDNINGEN

En utbildning i ledarskap och viktigt inflytande.

VI-UTBILDNINGEN - EN LEDARSKAPSUTBILDNING

Den här utbildningen riktar sig till dig som är eller vill bli ledare i en förening och vill veta med om ledarskap, beslutsprocesser och dina möjligheter inom KFUM!

VI-Utbildningen står för viktigt inflytande och syftar på att vi tillsammans skapar KFUM och att makten finns hos medlemmarna i vår förening. Utbildningen vill ge verktyg och kunskap för att unga ska känna sig trygga i att äga den makten.

Utbildningen arrangeras för KFUM Centrals unga medlemmar i åldern 13-20 och kan även hållas för t.ex. ett helt lag.

KURSINFORMATION

SYFTE:

Att stärka unga i sin egen makt genom att tillhandahålla verktyg och mötesplatser för kunskapsutbyte, samt att inspirera till ett aktivt föreningsengagemang.

MÅLGRUPP:

Unga ledare i åldern 13-20.

FÖRKUNSKAP:

Ingen förkunskap krävs

TID & KOSTNAD:

Nästa tillfälle är 4/5-5/5 och hålls på KFUM Central, Rosengatan 1.  Utbildningen är gratis för KFUM Centrals medlemmar. Är du inte medlem men vill gå utbildningen kontakta Tanja@kfumcentral.se. Du som är medlem i någon av KFUM Centrals medlemsföreningar är också medlem i KFUM Central har du frågor kontakta Tanja@kfumcentral.se

ANMÄLAN:

Anmäl dig här

UPPLÄGG:

Kursen är i huvudsak en upplevelsebaserad lärandeprocess och bygger på deltagarnas reflektioner kring sina erfarenheter, egenskaper och drivkrafter. Passen är olika i sin karaktär med olika delar fokus på teori och övningar.

FÖRVÄNTADE LÄRDOMAR EFTER KURSENS SLUT:

 • Deltagaren har fått praktiska verktyg och övningar att tillämpa i sitt ledarskap.
 • Deltagaren har fått verktyg för att kommunicera effektivt genom feedback och/eller jag-budskap.
 • Deltagaren har fått kunskap om vad KFUM är och står för samt känner sig delaktig i KFUM.
 • Deltagaren vet hur KFUM som organisation är uppbyggt och hur hen som medlem kan vara med och påverka.
 • Deltagaren har fått en introduktion till KFUMs värdegrund och vet vad som menas med Body, Mind och Spirit.

INNEHÅLL:

 • Ledare & ledaregenskaper
 • Mina drivkrafter
 • Idé & Värdegrund
 • Body, Mind & Spirit
 • Gruppteori
 • Må Bäst! –  Hur kan du påverka ditt eget mående positivt