Hemsidan är uppe!!

15 mars 2023

Må Bäst! hemsida har äntligen publicerats och firades tillsammans med ungdomsforum den 14 mars!

Projektet är treårigt och startade på KFUM Central februari 2022 och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Syftet är att ta fram arbetssätt och metoder för att främja psykisk hälsa hos ungdomar och unga vuxna.

Hemsidan är en utav projektets tre arbetssätt för att sprida kunskap om psykisk hälsa och kommer vara klar i januari 2025. I nuläget finns grundläggande information om ämnet för målgruppen unga, unga vuxna och föreningsledare men kommer att fyllas på under projektets gång. För ledare finns det tillexempel information om ämnet psykisk hälsa, psykisk ohälsa, tips på hur en kan hålla samtal med någon som mår dåligt, länkar till stödfunktioner mm. För unga finns exempelvis sidan ”tips och trix” som har något lättsammare fokus än sidan ”verktygslådan”, länkar till stödchattar och basic kunskap om psykisk hälsa och psykiska besvär.

Må Bäst! vill gärna ha inputs, förslag och önskemål, stort som smått på ämnen eller tips att publicera på hemsidan. Hör gärna av er till frida.bramskog@kfumcentral.se om du vill lämna förslag eller om du har frågor.

Besök hemsidan här kfumcentral.se/mabast