Skip to content
Sök

bäst!

Hur vi mår är ett komplext samband mellan vår genetik, vår miljö och hur vi lever våra liv. Det finns inget recept eller quick fix för att må bra eller som fungerar för alla. Däremot finns det områden som alla behöver ta hand för att må bra. Det kommer vi gå igenom på den här sidan. Alltså grundläggande behov som vi alla, oavsett ålder eller livssituation behöver för att må bra.

Forskningen visar att hela 40 procent av vårt mående är ett resultat av vad vi gör med vår tid. Det innebär att vi har stora möjligheter att påverka hur vi mår.

Du vet tallriksmodellen? Den där som visar ungefär vad vi bör äta för att kroppen ska få i sig för att fungera bra och orkar längre. Precis på samma sätt finns det en  tallrik som beskriver vad vi kan göra för att öka chanserna att må så bra som möjligt i våra tankar och känslor.

Tallriksmodellens kan hjälpa till att skapa balans i vad vi gör med vår tid. 

mentala tallriksmodellen

Hjärnan fungerar olika bra beroende på hur vi tar hand om den. Den Mentala tallriksmodellen utgår från hjärnans grundläggande behov och beskriver vad hjärnan behöver för att vi ska må bra

hjärnans 7 grundläggande behov är:

  • SÖMN– 8-9 timmar (13-18 år)
  • MOTION– 60 min rörelse/dag
  • RELATIONER– Umgänge (helst IRL)
  • AKTIVITETER– Saker du gör på fritiden som känns meningsfulla
  • CHILLTID– När du inte behöver prestera
  • HJÄRNVILA– När din hjärna får styra utan yttre stimulans
  • FOKUSTID– När du fokuserar utan distraktioner

Alla tårtbitar behövs! Men vissa behöver mer utrymme än andra.

Din hjärna behöver 8-9 timmars sömn varje dygn, men du behöver inte ägna lika många timmar åt fokustid. Du behöver heller inte checka av alla tårtbitar varje dag, men alla behöver få plats i ditt liv. Beroende på hur du mår och vad du går igenom kan vissa tårtbitar bli viktigare i perioder. Är du väldigt stressad under en tid behöver du kanske ge mer utrymme för hjärnvila.

Alla människor är olika och det finns inte ett recept för hur fördelningen ska se ut mellan de olika aktiviteterna som är bäst för alla. Däremot kan modellen fungera som vägledning för att reflektera över hur balansen ser ut mellan de olika delarna för att identifiera möjliga över- och underskott.

De finns tre tårtbitar som är viktigast och som du behöver prioritera.
Dessa är SÖMN, MOTION och RELATIONER.