Skip to content
Sök

MENTALA TALLRIKSMODELLEN

hjärnan formas om som svar på vår miljö

Det är aldrig för sent att bygga goda vanor och hjärnan formas om som svar på vår miljö. Därför är kommunikation om vad vi alla själva kan göra för att bygga goda vanor, kopplade till våra skyddande faktorer, särskilt viktiga.    

Mentala tallriksmodellen

Du vet tallriksmodellen? Den där som visar ungefär vad vi bör äta för att kroppen ska få i sig för att fungera bra och orkar längre. Precis på samma sätt finns det en tallrik som beskriver vad vi kan göra för att öka chanserna att må så bra som möjligt i våra tankar och känslor.
Den Mentala tallriksmodellen beskriver de grundläggande behoven hjärnan har för att vi ska må bra och ett verktyg vi kan använda oss av för att utvärdera och skapa balans i livet.

  • Forskningen visar att hela 40 procent av vårt mående är ett resultat av vad vi gör med vår tid. Det innebär att vi har stora möjligheter att påverka hur vi mår. Tallriksmodellens kan hjälpa oss att skapa balans i just det, vad vi gör med vår tid. 

Mentala tallriksmodellen utgår från hjärnans sju grundläggande behov

Hjärnan fungerar olika bra beroende på hur vi tar hand om den. Vi mår inte bra om hjärnan inte mår bra. Om vi tar hand om dem mår och presterar vi bättre på både kort och lång sikt.

  • SÖMN– 8-9 timmar (13-18 år)
  • MOTION– 60 min rörelse/dag
  • RELATIONER– Umgänge (helst IRL)
  • AKTIVITETER– Saker du gör på fritiden som känns meningsfulla
  • CHILLTID– När du inte behöver prestera
  • HJÄRNVILA– När din hjärna får styra utan yttre stimulans
  • FOKUSTID– När du fokuserar utan distraktioner

Alla tårtbitar behövs! Men vissa behöver mer utrymme än andra.

Din hjärna behöver 8-9 timmars sömn varje dygn, men du behöver inte ägna lika många timmar åt fokustid. Du behöver heller inte checka av alla tårtbitar varje dag, men alla behöver få plats i ditt liv. Beroende på hur du mår och vad du går igenom kan vissa tårtbitar bli viktigare i perioder. Är du väldigt stressad under en tid behöver du kanske ge mer utrymme för hjärnvila. Alla människor är olika och det finns inte ett recept för hur fördelningen ska se ut mellan de olika aktiviteterna som är bäst för alla. Däremot kan modellen fungera som vägledning för att reflektera över hur balansen ser ut mellan de olika delarna för att identifiera möjliga över- och underskott.

De finns tre tårtbitar som är viktigast och som du behöver prioritera. Dessa är SÖMN, MOTION och RELATIONER.
Läs mer om vardera tårtbit nedan.

Vill du veta mer om Mentala tallriksmodellen och forskningen bakom kan du läsa mer