Skip to content
Sök

MENTALA TALLRIKSMODELLEN

Mentala tallriksmodellen

Mentala tallriksmodellen är en modell som hjälper oss att må bra. Den beskriver vilka grundläggande behov vi har och är ett verktyg för att utvärdera och skapa balans.

Hur vi mår påverkas mycket av både ärftlighet och livssituation. Men en stor del av vårt mående påverkas av vad vi gör.
Forskningen visar att hela 40 procent av vårt mående avgörs av vad vi gör med vår tid.
Därför är det så otroligt viktigt att ha kunskap om vad vi faktiskt kan göra och påverka för att må bra.

Grundläggande för psykisk hälsa är att ta hand om hjärnan.
Hjärnan fungerar olika bra beroende på hur vi tar hand om den. Vi mår inte bra om hjärnan inte mår bra.

Hjärnan har sju grundläggande behov.

Tar vi hand om dem mår och presterar vi bättre på kort och lång sikt. Dessa är:

  • SÖMN– 8-9 timmar (13-18 år)
  • MOTION– 60 min rörelse/dag
  • RELATIONER– Umgänge (helst IRL)
  • AKTIVITETER– Saker du gör på fritiden som känns meningsfulla
  • CHILLTID– När du inte behöver prestera
  • HJÄRNVILA– När din hjärna får styra utan yttre stimulans
  • FOKUSTID– När du fokuserar utan distraktioner

Alla tårtbitar behövs! Men vissa behöver mer utrymme än andra.

Din hjärna behöver 8-9 timmars sömn men du behöver inte samma mängd fokustid. Du behöver heller inte checka av alla tårtbitar varje dag, men alla behöver få plats i dit liv.
Beroende på hur du mår kan vissa tårtbitar bli viktigare i perioder. Är du väldigt stressad under en tid behöver du kanske ge mer utrymme för hjärnvila.

De finns tre tårtbitar som är viktigast och behöver prioriteras. Dessa är SÖMN, MOTION och RELATIONER.

 

Nedan hittar du information om varje enskilt område.