Skip to content
Sök

psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp

som innehåller både den positiva och negativa dimensionen av psykisk hälsa.

Bild från folkhälsomyndigheten

Hur begreppen psykisk hälsa och psykisk ohälsa tolkas och används kan se lite olika ut beroende på hur vi relaterar till ämnet.
Ibland används begreppet psykisk hälsa som den positiva dimensionen av psykisk hälsa, men psykisk hälsa är faktiskt ett samlingsbegrepp/paraplybegrepp för hela spektrumet. Att använda psykisk hälsa som ett positivt begrepp är varken rätt eller fel men Må Bäst! försöker att använda begreppen psykiskt välbefinnande eller god psykisk hälsa för den positiva dimensionen.

Psykiskt välbefinnande är den positiva aspekten av psykisk hälsa. Psykiskt välbefinnande handlar om att kunna känna till exempel glädje, lycka och livstillfredsställelse, men också om förmågan att hantera livets upp- och nedgångar och att balansera positiva och negativa känslor. Psykiskt välbefinnande är också att ha goda sociala relationer, att känna engagemang, och att kunna utveckla och uppnå sin potential utifrån sina förutsättningar (folkhälsomyndigheten).

Psykisk ohälsa är ett väldigt brett spektra med många olika typer av symtom och diagnoser som påverkar vardagen på väldigt olika sätt. Psykisk ohälsa kan vara exempelvis depression och ätstörningar. Det kan därmed vara psykiska sjukdomar, dvs. en diagnos som du får av vanligtvis en läkare för att du uppfyller olika kriterier. För dessa sjukdomar ska du får behandling av sjukvården för att må bättre. Men så finns det också psykisk ohälsa som inte är en diagnos, men som ändå innebär ett psykisk lidande, kallat psykiska besvär, exempelvis oro, ångest och stress. Att uppleva psykiska besvär behöver inte innebära samma sak som att lida av psykisk ohälsa. Alla kan ibland känna sig stressade eller oroliga och är helt normalt. Men om besvären begränsar och påverkar livet negativt kan det handla om psykisk ohälsa. 

Alltså

 • Psykisk hälsa- Samlingsbegrepp för hela spektrumet
 • Psykiskt välbefinnande- Den positiva dimensionen av psykisk hälsa
 • Psykisk ohälsa- Psykiska besvär och psykiatriska tillstånd och diagnoser

En person behöver vara varken sjuk eller frisk, utan båda dimensionerna av psykisk hälsa kan förekomma samtidigt.

skyddsfaktorer och riskfaktorer.

Något som kan påverka vår psykiska hälsa är skyddsfaktorer och riskfaktorer.

Skydds och riskfaktorer påverkar våran förmåga och möjligheter i livet och är en del av de grundläggande förutsättningarna för vårt mående. Skyddsfaktorer kan ses som en positiv resurs medan riskfaktorer kan ses som risker för psykisk ohälsa. Våra förutsättningar påverkas av individuella resurser som självkänsla men även utifrån strukturella faktorer som vart vi växer upp.

Skyddsfaktorer kan vara

 • God självkänsla
 • Goda relationer
 • En hobby/intresse som en trivs med
 • Att fysiskt och psykiskt ta hand om sig själv
 • Tryggt boende och miljö

Riskfaktorer kan vara

 • Att växa upp i otrygga ekonomiska och sociala förhållanden
 • Uppleva utanförskap
 • Avsaknaden av meningsfulla relationer och intressen

Psykisk ohälsa

Psykiska besvär som oro, stress och ångest har faktiskt en viktig och smart funktion för oss som är bra att känna till.

Depression och nedstämdhet är grader av samma problematik men vid depression kan symtomen vara svårare och pågå under en längre tid.