Skip to content
Sök

psykisk hälsa och din roll som ledare

Här kan du läsa om ämnet psykisk hälsa och din roll som ledare. Först ska vi gå igenom ämnet psykisk hälsa, vad det betyder och vad som påverkar hur vi mår. Längre ner på sidan hittar kategoriserade resurser kring psykisk hälsa som du kan använda dig av i din ledarroll.

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är neutralt, varken negativt eller positivt. Alla har en psykisk hälsa och den är föränderlig. Precis som fysisk hälsa kan vi fungera eller må bättre eller sämre beroende på förutsättningar eller vad vi är med om i livet.  

Hur begreppen psykisk hälsa och psykisk ohälsa tolkas och används kan se lite olika ut beroende kontext.
Ibland används begreppet psykisk hälsa som den positiva dimensionen av psykisk hälsa. Men psykisk hälsa är faktiskt ett samlingsbegrepp/paraplybegrepp för hela spektrumet.

Psykiskt välbefinnande handlar bland annat om att känna generell meningsfullhet och tillfredställelse. Men också om förmågan att hantera livets upp- och nedgångar och balans mellan positiva och negativa känslor.

Psykisk ohälsa är ett väldigt brett spektra med många olika typer av symtom och diagnoser som påverkar vardagen på olika sätt. I begreppet ingår allt från oro till depression. Men viktigt att ha med sig att begreppet psykisk ohälsa inte ska tolkas som en kategorisering av mående. Exempelvis att uppleva ångest inte behöver innebära att lida av psykisk ohälsa. Alla upplever psykiska besvär, för det hör till livet. Men om besvären har en stor negativ inverkan på oss och förhindrar oss i livet behövs hjälp för att bryta måendet. 

Exempel psykiska besvär: Oro, nedstämdhet, ångest
Psykiatriska diagnoser/tillstånd: Depression, missbruk, ätstörning

Psykisk hälsa är inte svart och vitt

Man kan ha en diagnos men ändå uppleva välbefinnande, och tvärtom. Vad som spelar roll är hur mycket vi påverkas av våra känslor och hur mycket de begränsar oss i vardagen.

Precis som vi tar hand om vår fysiska hälsa genom att vila när vi är förkylda eller söka hjälp om vi bryter ett ben, behöver vi också ta hand om vår mentala hälsa. Ibland kan det räcka med att prata med någon nära, medan andra gånger kan det krävas professionell hjälp för att må bättre. Att vara medveten om vår psykiska hälsa och att söka stöd när det behövs är en viktig del av att ta hand om oss själva.

skyddsfaktorer och riskfaktorer.

Vår psykiska hälsa förändras genom livet, beroende på vad vi är med om. Det finns faktorer som ökar vår motståndskraft mot psykisk ohälsa och faktorer som kan påverka oss negativt. De kallas för skyddsfaktorer och riskfaktorer.

Skyddsfaktorer kan vara

  • God självkänsla
  • Goda relationer
  • En hobby/intresse som en trivs med
  • Att fysiskt och psykiskt ta hand om sig själv
  • Tryggt boende och miljö

Vi kan påverka vår egen och andras psykiska hälsa genom att bli medveten om vad vi kan påverka och fokusera på för utveckla de resurser du har. Det betyder inte att vi alltid måste vara glada och starka. Men det är viktigt att veta att det finns saker vi kan göra och påverka för att må bra.

Forskningen visar att hela 40 procent av vårt mående är ett resultat av vad vi gör med vår tid. Det innebär att vi har stora möjligheter att påverka hur vi mår. 

Riskfaktorer kan vara

  • Att växa upp i otrygga ekonomiska och sociala förhållanden
  • Uppleva utanförskap
  • Avsaknaden av meningsfulla relationer och intressen

Din roll som ledare är otroligt viktig. Du är både möjliggörare för en meningsfull fritid och sammanhang, men också du kan också förmedla kunskap och arbeta med positiva faktorer direkt med dina deltagare.

Psykiska besvär

Två vanliga besvär som vi alla i olika grad upplever är ångest och stress. Här kan du läsa mer om vad besvären kan bero på och vad du som ledare kan tänka på.