Skip to content
Sök

Historia KFUM Central

KFUK och KFUM Central har en mycket lång och intressant historisk verksamhet. KFUM Central bildades 1884 och KFUK Central 1885 i Stockholm. De båda föreningarna har under lång tid samarbetat med varandra och i slutet på 1960-talet bildades KFUK-KFUM Central. Sedan 2011 har föreningen antagit varumärkesnamnet KFUM Central där M:et utläses “människor” och inte “män”

Fyra tidsskrifter om Centrals historia:

 

KFUM i Stockholm genom femtio år 1884-1934 beskriver KFUM Centrals första 50 år.

Arvet de gav oss  gavs ut 1984 och beskriver KFUKs och KFUMs historia från starten 1884. Denna kan du även låna på KFUM Centrals kansli.

Sedan finns Vikingar i vitt, utgiven 1985 som handlar om KFUMs Gymnastikavdelnings första hundra år.

År 2009 tillverkades Magazin 125 som är historiskt om KFUK-KFUM samt Centrals pågående verksamhet.

 

Länk till KFUM Sveriges hemsida med historia >>>