Skip to content
Sök

Strategikonferens 2021

Boka in KFUM Centrals medlemsträff den 20 november

Strategikonferens för var föreningen ska vara år 2027

Heldagskonferensen den 20 november syftar till att vara en del i den process som KFUM Central har påbörjat för ett strategiskt arbete med en plan om var föreningen ska vara år 2027.

Konferens på Kom Hotel mellan 09.00 – 18.00. Tiderna är ungefärliga och kommer att bekräftas till anmälda.

Gemensam middag på Hotel Giò 18.30 – ca. 21.00

Under mötet kommer det att ske en genomgång av summering och analyser från medlemsenkäten och de djupintervjuer som genomförts. Mötet har som mål att producera feedback till ett första utkast till den strategiska plan som föreningens årsmöte skall besluta om på årsmötet 2022.
Läs mer om arbetet här.

Konferensen kommer processledas av Josephine Bladh.

Mötet syftar också till att öka gemenskapen mellan medlemmarna inom KFUM Central och öka förståelsen för varandras verksamhet och för KFUM Central som organisation.

Mötet kommer att vara på Kom Hotels konferens och avslutas med en gemensam middag på Hotel Giò.

Anmälan till konferensen sker i dialog med respektive medlemsförening som som har ett antal platser enligt följande:
6 platser vardera för Basket, Ängsholmen, Gymnasterna och BoUK
10 platser totalt för övriga musikföreningar
2 platser för Senior och 1 plats för Renju
8 deltagare för Ungdomsforum
samt 9 platser för KFUM Centrals styrelse och 5 personal, 2 för ekonomiutskott, 2 för hotellbolaget, 1 för fastighetsbolaget, 2 för IKC, 4 för valberedning samt 1 föreningsrevisor.

Konferensen är kostnadsfri för deltagaren.

Länk till anmälan >>>

Frågor kan ställas till Ulrika Alexandersson ulrika@kfumcentral.se

Varmt välkomna önskar KFUM Centrals styrelse
genom arbetsgruppen PO Niblaeus, Marie Welin, Olle Lindström, Jakob Zetterberg, Nils Haag och Ulrika Alexandersson.