Skip to content
Sök

Bli medlem

Anmälan och betalning

 

För att bli medlem i KFUK-KFUM Central Senior (org.nr 802491-7745) betalar du in medlemsavgiften till bankgiro 633-3850. Medlemsavgiften är 200 kr per kalenderår. Glöm inte att skriva namn på den som medlemsinbetalningen avser.

Som ny medlem är det viktigt att vi får in uppgifter på dig så vi kan skicka inbjudningarna för sammankomsterna.

Namn, adress, postadress, personnummer, telefon och e-postadress skall mailas till: tanja@kfumcentral.se Adressändring etc. på befintliga medlemmar kan också mailas hit.