Rapport från det extra årsmötet

26 oktober 2018

Efter sex år som ordförande för KFUM Central tackades Bengt Arwén av på gårdagens extra årsmöte. Inte utan vemod var det många som ville tacka och reflektera över den enorma utveckling som skett under den här perioden.

Till ny ordförande valdes Michael Lagerkvist, mångårig styrelseledamot som många känner som projektledare för hallprojektet. Dessutom valdes två nya styrelsemedlemmar, Marie Welin och Charlotte Tham. Läs gärna valberedningens presentationer av dem längre ner!

På ordinarie årsmötet i våras diskuterades om vi skulle bilda en stiftelse för att skydda föreningens resurser. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan till detta extra årsmöte. Nu föreslog styrelsen i en proposition att en vidare utredning ska göras i frågan där andra alternativ än just stiftelse också ska utredas och presenteras på ett framtida årsmöte. Propositionen klubbades enhälligt, precis som den andra propositionen som var på agendan, angående stadgeändringar. Det var ändringar som beslutades om redan på förra årsmötet men som kräver två årsmötesbeslut för att gå igenom.

Valberedningens presentation av de nya styrelsemedlemmarna:

Marie Welin har lång erfarenhet från både näringsliv och ideella organisationer. Marie har varit auktoriserad revisor i mer än 30 år på PwC med fokus på den ideella sektorn. Marie har bl.a. haft KFUM Central som kund och tidigare även varit förtroendevald revisor på Central. Marie är sedan två år egen företagare med verksamhet inom den ideella sektorn och är dessutom ordförande i Kodcentrum, en ideell förening som introducerar barn till programmering och digitalt skapande. Under 15 år var Marie allt från deltagare till lägerchef och styrelseledamot på Ängsholmen samt styrelseledamot på Central.

Charlotte Tham har 20 års erfarenhet från finansmarknaden och många år av filantropisk verksamhet. Charlotte är idag ansvarig för ett av Länsförsäkringar Banks kontor i Stockholm och är parallellt projektledare för ett projekt som inför kundcentrerad kultur i företaget. Charlotte har erfarenhet både från strategiskt och operativt arbete som linjechef och affärsutvecklare. Som grundare och vice ordförande i Together for Charity driver Charlotte en välgörenhetsorganisation som samlar in pengar till tre projekt kring utbildning för barn i Vietnam, Laos och Libanon. Sedan 2011 har man samlat in 3 Msek.

Bonus: Läs gärna avgående ordförandes fina tacktal här.