Skip to content
Sök

Incident- och felanmälan

 

Här anmäler du och rapporterar fel och incidenter i fastigheten rosenbusken.

 

Namn

Mobilnummer*

Epost*

Datum för det inträffade

Vad har hänt och vilka åtgärder är vidtagna?*

Ev önskad åtgärd

*obligatoriskt fält i formulär