Skip to content
Sök

Stöd till ukrainska flyktingar

Sedan mars 2022 har KFUM Central hjälpt ett nätverk av ukrainska flyktingar med lokaler och stöd till aktiviteter. Det har bland annat resulterat i att 60 unga kunde avsluta det ukrainska skolåret, att över 200 barn fått aktiviteter under sommarlovet och att en viktig mötesplats för ukrainska barn- och ungdomar har skapats. Det har också inneburit att det ukrainska flyktingnätverket har kunnat bilda en egen organisation, House of Ukraine Stockholm.