Skip to content
Sök

Personal

 • Tommie Hansson – Verksamhetschef

  Tommie har en lång bakgrund inom KFUM-rörelsen, framförallt som baskettränare då han under många år arbetade som baskettränare på svensk elit- och landslagsnivå. Han har stor kunskap om föreningen, KFUM, ledarutbildning och inte minst om att söka fondmedel. Tommie ansvarar för all idéburen verksamhet i föreningen, leda kansliet, jobba med att strategin genomförs och dessutom vara sekreterare åt styrelsen.

  tommie.hansson@kfumcentral.se
 • David Svantesson Operativt ansvarig

  Ansvarig för avdelningen operativ service och därmed för den löpande dagliga verksamheten på KFUM Central och KFUM Centrals Träningscenter. David ansvarar också för lokalernas användning och säkerhet och är kontaktperson för de som verkar i huset. David har tidigare arbetat som lednings- och organisationsutvecklare i den privata sektorn och som verksamhetschef i föreningslivet.

  david@kfumcentral.se
 • Ulrika Alexandersson – Handläggare och projektadministratör

  Ulrika arbetar som handläggare med särskilt stöd på föreningsgemensamma träffar såsom årsmöten och medlemsträffar samt verksamhet som MIX-träning och spontanidrott, ansvarar för Integration och Hälsa-projektet, föreningsadministration samt ger administrativt stöd till projektorganisationen för IKC. Ulrika har en lång bakgrund inom KFUM Central och Ängsholmen.

  ulrika@kfumcentral.se
 • Tanja Lewandowska Handläggare och Projekledare

  Tanja arbetar på medlemsservice med ansvar för våra ledarskaps utbildningar, ungdomsforum och en del administration. Tanja är utbildad pedagog med fokus på unga vuxnas lärande och har tidigare arbetat ideellt med läger på KFUM i Umeå.

  tanja@kfumcentral.se
 • Frida Bramskog – Projektledare Må Bäst!

  Frida är projektledare för vårt Arvsfondsprojekt Må Bäst! Henne kan ni kontakta om allt som rör vårt arbete kring ungas psykiska hälsa. Frida är utbildad pedagog med genus- och mångfaldskompetens och har tidigare arbetat med bland annat kollon och på Fryshuset.

  frida.bramskog@kfumcentral.se
 • Simon Danielsson – Projektledare Må Bäst!

  Simon är tillsammans med Frida projektledare för Må Bäst! på halvtid. Han håller på med den uppsökande verksamheten, utbildning och projektets delområde – 'Mötesplats Må Bäst!'. Simon har en bakgrund inom KFUM:s Gymnastikavdelningar vid KFUM Central och som ledamot i styrelsen för KFUM Distrikt Öst.

  simon.danielsson@kfumcentral.se 070-214 18 44
 • Leila Latiri – Receptionist

  Leila är ansvarig för receptionen men även lokaluthyrning och är handläggare för stipendiegruppen. Hon har en bakgrund med såväl utbildning som arbete inom hotell- och restaurang och arbetade först på Kom Hotel innan hon började på KFUM Central.

  leila@kfumcentral.se
 • Mireille Steining – Träningscentervärd

  Arbetar med den löpande driften av träningscentret och service till medlemmar, hyresgäster och andra besökare. Mireille är utbildad yogainstruktör och har jobbat många år med detta, samt arbetat med reception och ekonomi.

  mireille@kfumcentral.se
 • Kerstin ”Kea” Lagerquist – HR-ansvarig (Deltid)

  Ansvarar för personal och arbetsmiljöfrågor för KFUM Central, KOM Hotel och Hotel Giò. Kea har arbetat som personalansvarig sedan 2017. Innan dess har hon arbetat 13 år på KFUM Central som kanslichef. Har sedan 1980 varit ideellt aktiv inom KFUM lokalt och internationellt.

  kea@kfumcentral.se
 • Armineh Karapet – Ekonomi

  Armineh är ekonomiansvarig för KFUM Central och KFUM Centrals Fastighets AB. Hon har även hand om IKC:s bokföring och hjälper Barn- och ungdomskörerna med löneutbetalningar. Armineh har arbetat på KFUM Central sedan 2005 och har efter olika arbetsuppgifter i föreningen varit ekonomiansvarig sedan 2011.

  armineh@kfumcentral.se
 • Jari Pyykkö Fastighet

  Sköter drift och skötsel av våra fastigheter Rosenbusken och Oxen, de fastigheter där KFUM Central och Kom Hotel huserar. Jari är även brandansvarig inom organisationen. Han har tidigare arbetat som fastighetsansvarig för kontors- och industrifastigheter för privata fastighetsägare.

  jari@kfumcentral.se
 • Leif Slottmark – Hygientekniker

  Leif började på KFUM 2022 och har tidigare jobbat med bland annat trädgård i ca 30 år. Leif har koll på våra lokaler och ser till att medlemmarna möts av ett välkomnande hus.

  leif_slottmark@hotmail.com