Skip to content
Sök

Personal

 • Torbjörn Brown VD/Verksamhetschef

  Verksamhetschef på KFUM Central och VD för hotellbolaget Kom Hotel AB som innefattar Best Western Kom Hotel och Hotel Giò. Torbjörn har 35 års erfarenhet av hospitality och besöksindustrin, bland annat som vice VD för SandrewMetronome och som ansvarig för flertalet hotell i Sverige. Torbjörn har även varit ideellt engagerad som tränare i Hässelby Friidrottsklubb under många år.

  Torbjorn@kfumcentral.se
 • David Svantesson Operativt ansvarig

  Ansvarig för avdelningen operativ service och därmed för den löpande dagliga verksamheten på KFUM Central och KFUM Centrals Träningscenter. David ansvarar också för lokalernas användning och säkerhet och är kontaktperson för de som verkar i huset. David har tidigare arbetat som lednings- och organisationsutvecklare i den privata sektorn och som verksamhetschef i föreningslivet.

  david@kfumcentral.se
 • Nils Haag Föreningssekreterare

  Nils ansvarar för avdelningen medlemsservice som arbetar med föreningens administration och utveckling. Han förser även KFUM centrals styrelse med beslutsunderlag och administrerar styrelsens arbete. Nils har en kommunikationsutbildning i botten och har arbetat som tjänsteman på olika positioner i civilsamhället i över 10 år.

  nils@kfumcentral.se
 • Kerstin Kea Lagerquist HR-ansvarig

  Ansvarar för personal och arbetsmiljöfrågor för KFUM Central, KOM Hotel och Hotel Giò. Kea har arbetat som personalansvarig sedan 2017. Innan dess har hon arbetat 13 år på KFUM Central som kanslichef. Har sedan 1980 varit ideellt aktiv inom KFUM lokalt och internationellt.

  kea@kfumcentral.se
 • Corinna Björk Kommunikationsansvarig

  Ansvarar för all kommunikation, PR och viss marknadsföring för KFUM Central, Kom Hotel och Hotel Giò, samt för organisationens krisberedskap. Corinna har tidigare arbetat som journalist och med PR i 15 år på bl.a. SVT och Kanal 5 och har även varit ideellt aktiv inom KFUM Ängsholmen och KFUM Central.

  corinna@kfumcentral.se
 • Armineh Karapet Ekonomiansvarig

  Armineh är ekonomiansvarig för KFUM Central och KFUM Centrals Fastighets AB. Hon har även hand om IKC:s bokföring och hjälper Barn- och ungdomskörerna med löneutbetalningar. Armineh har arbetat på KFUM Central sedan 2005 och har efter olika arbetsuppgifter i föreningen varit ekonomiansvarig sedan 2011.

  armineh@kfumcentral.se
 • Tommie Hansson Handläggare

  Tommie arbetar särskilt med våra utbildningar, ungdomsforum och extern finansiering som t.ex. stiftelser och fonder. Han är även ansvarig för medlemsregistret och frågor kopplat till GDPR. Tommie har sedan tidigare en lång erfarenhet av ledarskap och föreningsvärlden som basketcoach för både elitlag och ungdomar samt som sportchef.

  tommie@kfumcentral.se
 • Ulrika Alexandersson Handläggare och projektadministratör

  Ulrika arbetar med föreningsstöd med särskilt stöd på föreningsgemensamma träffar, nationell och internationell omvärldsbevakning samt administrativt stöd till projektorganisationen för IKC. Ulrika har en lång bakgrund inom KFUM och KFUM Central, bland annat som konsulent för KFUM Ängsholmen under 00-talet. Ulrika har också ett ideellt engagemang inom föreningen i det internationella samarbetsprojektet med YWCA Livingstone i Zambia.

  ulrika@kfumcentral.se
 • Leila Latiri Receptionist KFUM Central

  Leila är ansvarig för receptionen men även lokaluthyrning och är handläggare för stipendiegruppen. Hon har en bakgrund med såväl utbildning som arbete inom hotell- och restaurang och arbetade först på Kom Hotel innan hon började på KFUM Centrals kansli.

  leila@kfumcentral.se
 • Mireille Steining Träningscentervärd (Deltid)

  Arbetar med den löpande driften av träningscentret och service till medlemmar, hyresgäster och andra besökare. Mireille är även skyddsombud för KFUM Central och Kom Hotel. Hon är utbildad yogainstruktör och har jobbat många år med detta, samt arbetat med reception och ekonomi på Saga motion.

  mireille@kfumcentral.se
 • Robert Lindell Husvärd

  Arbetar med att skapa en trygg mötesplats på KFUM Central, ge alla i huset god service i den dagliga verksamheten, städ och underhåll av lokalerna samt stötta KOM Hotel med diverse arbetsuppgifter. Robert har tidigare jobbat med service i olika former, bland annat arbetat 12 år på Solna Vikings som materialare och vaktmästare.

  robert@kfumcentral.se
 • Jari Pyykköö Fastighetsansvarig

  Ansvarar för drift och skötsel av våra fastigheter Rosenbusken och Oxen, de fastigheter där KFUM Central och Kom Hotel huserar. Jari är även brandansvarig inom organisationen. Han har tidigare arbetat som fastighetsansvarig för kontors- och industrifastigheter för privata fastighetsägare.

  jari@kfumcentral.se