Skip to content
Sök

Personal

 • Tommie Hansson Verksamhetschef

  Tommie har en lång bakgrund inom KFUM-rörelsen, framförallt som baskettränare då han under många år arbetade som baskettränare på svensk elit- och landslagsnivå. Han har stor kunskap om föreningen, KFUM, ledarutbildning och inte minst om att söka fondmedel. Tommie ansvarar för all idéburen verksamhet i föreningen, leda kansliet, jobba med att strategin genomförs och dessutom vara sekreterare åt styrelsen.

  tommie.hansson@kfumcentral.se
 • David Svantesson Operativt ansvarig

  Ansvarig för avdelningen operativ service och därmed för den löpande dagliga verksamheten på KFUM Central och KFUM Centrals Träningscenter. David ansvarar också för lokalernas användning och säkerhet och är kontaktperson för de som verkar i huset. David har tidigare arbetat som lednings- och organisationsutvecklare i den privata sektorn och som verksamhetschef i föreningslivet.

  david@kfumcentral.se
 • Tanja Lewandowska Handläggare

  Tanja arbetar på medlemsservice med ansvar för våra utbildningar, Ungdomsforum och en del administration. Tanja är pedagog och har tidigare bland annat arbetat med läger på KFUM i Umeå.

  tanja@kfumcentral.se
 • Frida Bramskog Projektledare Må Bäst!

  Frida är projektledare för vårt Arvsfondsprojekt Må Bäst! Henne kan ni kontakta om allt som rör vårt arbete kring ungas psykiska hälsa. Frida är utbildad pedagog med genus- och mångfaldskompetens och har tidigare arbetat med bland annat kollon och på Fryshuset.

  frida@kfumcentral.se
 • Kerstin Kea Lagerquist HR-ansvarig

  Ansvarar för personal och arbetsmiljöfrågor för KFUM Central, KOM Hotel och Hotel Giò. Kea har arbetat som personalansvarig sedan 2017. Innan dess har hon arbetat 13 år på KFUM Central som kanslichef. Har sedan 1980 varit ideellt aktiv inom KFUM lokalt och internationellt.

  kea@kfumcentral.se
 • Corinna Björk Kommunikationsansvarig

  Ansvarar för all kommunikation, PR och viss marknadsföring för KFUM Central, Kom Hotel och Hotel Giò, samt för organisationens krisberedskap. Corinna har tidigare arbetat som journalist och med PR i 15 år på bl.a. SVT och Kanal 5 och har även varit ideellt aktiv inom KFUM Ängsholmen och KFUM Central.

  corinna@kfumcentral.se
 • Armineh Karapet Ekonomiansvarig

  Armineh är ekonomiansvarig för KFUM Central och KFUM Centrals Fastighets AB. Hon har även hand om IKC:s bokföring och hjälper Barn- och ungdomskörerna med löneutbetalningar. Armineh har arbetat på KFUM Central sedan 2005 och har efter olika arbetsuppgifter i föreningen varit ekonomiansvarig sedan 2011.

  armineh@kfumcentral.se
 • Ulrika Alexandersson Handläggare och projektadministratör

  Ulrika arbetar med föreningsstöd med särskilt stöd på föreningsgemensamma träffar, nationell och internationell omvärldsbevakning samt administrativt stöd till projektorganisationen för IKC. Ulrika har en lång bakgrund inom KFUM och KFUM Central, bland annat som konsulent för KFUM Ängsholmen under 00-talet. Ulrika har också ett ideellt engagemang inom föreningen i det internationella samarbetsprojektet med YWCA Livingstone i Zambia.

  ulrika@kfumcentral.se
 • Leila Latiri Receptionist KFUM Central

  Leila är ansvarig för receptionen men även lokaluthyrning och är handläggare för stipendiegruppen. Hon har en bakgrund med såväl utbildning som arbete inom hotell- och restaurang och arbetade först på Kom Hotel innan hon började på KFUM Centrals kansli.

  leila@kfumcentral.se
 • Mireille Steining Träningscentervärd (Deltid)

  Arbetar med den löpande driften av träningscentret och service till medlemmar, hyresgäster och andra besökare. Mireille är även skyddsombud för KFUM Central och Kom Hotel. Hon är utbildad yogainstruktör och har jobbat många år med detta, samt arbetat med reception och ekonomi på Saga motion.

  mireille@kfumcentral.se
 • Jari Pyykkö Fastighetsansvarig

  Ansvarar för drift och skötsel av våra fastigheter Rosenbusken och Oxen, de fastigheter där KFUM Central och Kom Hotel huserar. Jari är även brandansvarig inom organisationen. Han har tidigare arbetat som fastighetsansvarig för kontors- och industrifastigheter för privata fastighetsägare.

  jari@kfumcentral.se
 • Simon Danielsson

  Projektledare Må Bäst!

  simon@kfumcentral.se