Skip to content
Sök

Ungt ledarskap

I KFUM Central arbetar vi för ungas inflytande och plats i samhället. Vi erbjuder utbildningar både för våra nuvarande medlemmar och nya i ledarskap med fokus både på den egna utvecklingen och ett positivt ledarskap.

Ledarskapsutbildningar

Våra ledarskapsutbildningar riktar sig både till nuvarande medlemmar i Centrals medlemsföreningar och externa personer i åldern 13-25 år. Fokus ligger på positivt ledarskap och personlig utveckling och det finns flera olika utbildningar att välja, kortare eller längre.

Ungdomsforum

Ungdomsforum är en gemensam aktivitet för KFUM Central och medlemsföreningarna och handlar i korta drag om unga ska få komma till tals, om personlig utveckling och om ledarskap. Som ung kan du få vara med och påverka KFUM Central på många olika sätt och påverka de beslut och prioriteringar som sker i föreningen. Ditt engagemang och din röst behövs!