Skip to content
Sök

Ungt ledarskap

KFUM Central arbetar för ungas inflytande och plats i samhället. Vi erbjuder utbildningar både för våra nuvarande medlemmar och nya i ledarskap med fokus både på den egna utvecklingen och ett positivt ledarskap.

Ledarskapsutbildning

Våra ledarskapsutbildningar riktar sig både till nuvarande medlemmar i Centrals medlemsföreningar och externa personer i åldern 13-25 år. Fokus ligger på positivt ledarskap och personlig utveckling och det finns flera olika utbildningar att välja, kortare eller längre.

Ungdomsforum

Ungdomsforum är ett forum för KFUM Central och medlemsföreningarna. Idén bakom ungdomsforum är att unga ska få komma till tals och få personlig utveckling genom ledarskap. Som ung kan du få vara med och påverka KFUM Central och de beslut och prioriteringar som sker i föreningen. Ditt engagemang och din röst behövs!