Skip to content
Sök

Ungdomsforum

Ungdomsforum

Ungdomsforum är en gemensam aktivitet för KFUM Central och medlemsföreningarna och handlar i korta drag om unga ska få komma till tals, om personlig utveckling och om ledarskap. Som ung kan du få vara med och påverka KFUM Central på många olika sätt och påverka de beslut och prioriteringar som sker i föreningen. Ditt engagemang och din röst behövs!

Vill du vara med? Ungdomsforum riktar sig till dig som är från 13 år och uppåt och som är medlem i KFUM Central och som är aktiv i någon av våra medlemsföreningar.

Nominera dig själv eller någon annan HÄR

I Ungdomsforum får du:

  • Möjlighet att göra skillnad
  • En chans att utvecklas och påverka. Du får flera verktyg för att göra skillnad, bland annat genom en utbildning som kallas “George”. Syftet med den utbildningen är att öka förståelse, kunskap, insyn och framförallt en påverkansmöjlighet på samhället och i din egna egen förening.
  • En gång per år åker vi också på en resa, hittills har vi besökt Manchester, Kiev och London. Syftet med resorna är att vi utbyter erfarenheter med en lokal KFUM-förening.
  • En mötesplats för utveckling, inspiration och gemenskap. Vi träffas var tredje till var sjätte vecka på KFUM Central för att prata, utbyta nya idéer och umgås.

Har du några frågor eller vill du vara med? Kontakta tanja@kfumcentral.se

Vill du komma i kontakt direkt med oss i Ungdomsforum? DM:a oss på instagram @uforumcentral eller mejla till ungdomsforum@kfumcentral.se

Hur blir jag en del av

Ungdomsforum?

Här kan du läsa mer om hur man blir en del av ungdomsforum, när nästa aktivitet är och mycket mer.