Skip to content
Sök

Om oss

En mötesplats för unga

KFUM Central erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. KFUM Central är en förening för alla åldrar med ändamål att hjälpa barn och ungdomar att växa upp till demokratiskt skolade samhälls­medlemmar genom en helhetssyn på männis­kan. Vår triangel symboliserar kropp, själ och ande (Body, Mind, Spirit). Föreningen har ca 3000 medlemmar och innefattar bland annat idrott, musik och lägerverksamhet. KFUM Central har ett stort föreningshus med idrottshallar, möteslokaler, café, gym m.m. centralt i Stockholm på Rosengatan 1. Vi är en del av den nationella organisationen KFUM Sverige och därigenom i världsorganisationerna YWCA och YMCA.

Se KFUM Centrals animerade kortfilm:

KFUM Centrals mål

KFUK-KFUM är en gränsöverskridande internationell kristlig ungdomsrörelse med helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla i vår gemenskap och vi betonar speciellt vikten av unga människors inflytande.

Föreningen vill:

– Skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor utvecklas

– Genom vår verksamhet inspirera till tro, kärlek och engagemang

– Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället

– Verka för gemenskap och för samverkan mellan människor och olika trosåskådningar

– Verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på övertygelsen om människors lika värde

– Verka för solidaritet och rättvisa

– Genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk

– Ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor

Medlemsföreningar

Vi har 10 medlemsföreningar där de största är KFUM Central BasketKFUM Ängsholmen och KFUM Gymnastikavdelningar Stockholm. Även kör och annan musikverksamhet är stora verksamheter. Medlemsförening­arnas verksamheter bedrivs förutom i föreningshuset på Rosengatan även på öarna Ängshol­men och Ingarö i Stockholms skärgård samt i idrottshallar runt om i Stockholm.

Organisation

KFUM Centrals verksamhet leds av en ideell sty­relse som utses av föreningens årsmöte. Ordförande är Marie Welin. Styrelsen har möten cirka 12 gånger om året. Styrelsen har personalansvar för kansliet. Medlemsföreningarna har egna styrelser och ungdomsföreningarna egen personal. Kom Hotel och KFUM Fastighet AB har egna styrelser.

Vår historia

KFUM Central bildades 1884, och året därpå 1885 bildades KFUK Central. År 1970 slog föreningarna sig tillsamman till KFUK-KFUM Central och 1972 flyttade den nybildade föreningen till de nuvarande föreningslokalerna i den nybyggda fastigheten på Rosengatan.Sedan april 2012 använder vi varumärkesnamnet KFUM Central, där M:et utläses Människor

Hotell och lokaler

KFUM Central äger en fastighet på Norr­malm, föreningshuset på Rosengatan 1/Döbelnsgatan 17. I fastigheterna finns idrottshallar, möteslokaler, gym, kontor, café samt ett hotell; Best Western Kom Hotel Stockholm, vårt hotell vars överskott går direkt till föreningen. I mars 2020 öppnade vi också Hotel Giò i Solna, ett  hotell med en mer unik inredning och design och som är fyrstjärnigt. Föreningslokalerna används i första hand för vår egen verksamhet men finns även till uthyrning för andra föreningar, skolor, privatpersoner och företag.