Skip to content
Sök

Styrelsen

På bild från vänster: Hans von Uthmann, Charlotte Tham, Per-Ola Niblaeus, Marie Welin, Michael Lagerkvist, Ewa-Lena Hedrup, Staffan Önne. Saknas på bild Olle Lindström och Jakob Zetterberg.

Styrelsen är KFUM Centrals högsta beslutande organ mellan årsmötena och har det yttersta ansvaret för att årsmötets beslut genomförs. Styrelsen består av en ordförande och sju ledamöter. Styrelsen har en vice ordförande. KFUM Centrals styrelse sammanträder sex till tio gånger per år. Utöver styrelsens sammanträden har de olika utskotten, arbetsgrupperna och råden sammanträden under året.

Styrelsen är arbetsgivare och ansvarig för kansliet.

Kontakt:

Valberedningen 2021-2022

KFUM Centrals valberedning består av:
Ann-Christine Eriksson- anki.ericson@outlook.com

Siri – Guggenberger – siri.guggenberger@gmail.com

Anders Broms – bromsius@gmail.com

Tom Britton – tom.britton@math.su.se

Sofie Andersson – sofie@dittgarage.se

För att komma i kontakt med hela valberedningen kan du mejla valberedning@kfumcentral.se