Skip to content
Sök

Styrelsen

 

Styrelsen är KFUM Centrals högsta beslutande organ mellan årsmötena och har det yttersta ansvaret för att årsmötets beslut genomförs. Styrelsen består av en ordförande och åtta ledamöter. Styrelsen har en vice ordförande. KFUM Centrals styrelse sammanträder sex till tio gånger per år. Utöver styrelsens sammanträden har de olika utskotten, arbetsgrupperna och råden sammanträden under året.

Styrelsen är arbetsgivare och ansvarig för kansliet. för att komma i kontakt med hela styrelsen kan du höra av dig till styrelsen@kfumcentral.se

Kontakt:

Valberedningen 2023-2024

KFUM Centrals valberedning består av:
Sammankallande:
Svante Bengtsson

Staffan Önne
Patrik Tengwall
Susanna Sjögren Tengwall

För att komma i kontakt med hela valberedningen kan du mejla valberedning@kfumcentral.se