Tacktal från avgående ordförande Bengt Arwén

26 oktober 2018

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting”

Så har den tidigare biträdande FN-chefen Jan Eliasson sagt, och jag tror att han i sin tur citerade Dag Hammarskjöld.

Det ligger mycket erfarenhet i det uttrycket och jag tycker att det också passar väldigt bra in på KFUM Central och KFUM-rörelsen i stort.

Vår verksamhet bygger verkligen på att alla kan göra något. Och vi har som medlemmar ett stort ansvar att bidra till att den här mycket viktiga verksamheten kan fortsätta. Utan engagemang och lust finns vi inte.

Den förening som vi ser i dag är i stora stycken en annan än den var för 10-15 år sedan. Mycket har förändrats och föreningen har utvecklats på ett mycket positiv sätt. I dag har vi en mycket bra ekonomi som är välskött och en helt ny organisation som är professionell och drivande i många viktiga processer med många engagerade medlemmar.

En förening som vår kan aldrig, och ska aldrig, stå stilla utan hela tiden utvecklas. Vi är en rörelse, och ska vara i rörelse. Förändras vi inte kommer vi inte vara relevanta för barn- och ungdomar i framtiden och vi kommer att stagnera, oavsett om vi har en bra ekonomi eller inte.

Förändring är en viktig drivkraft. Men det kan också hända att man driver iväg åt fel håll. Därför är det så viktig att alla förtroendevalda inom KFUM Central håller kursen genom att hålla sig till uppdraget och fråga sig själv: Stämmer det vi gör med vårt uppdrag som KFUM-förening?

Vårt uppdrag står formulerat i våra stadgar men kortfattat brukar jag säga att vårt uppdrag är att ge barn, unga och även vuxna en meningsfull fritid och möjlighet att växa som människor – det som symboliseras av vår triangel kropp – själ – ande.

Och detta uppdrag vilar tryggt i en värdegrund som gäller för hela KFUM-rörelsen som vi också har i uppdrag att försöka leva upp till med stor respekt för varandra, för olikheter, för åsikter, för olika trosuppfattningar.

Vi har en stor möjlighet att ytterliga utveckla vår förening i framtiden som en mötesplats för alla, oavsett var man kommer ifrån och vilka förutsättningar man kan tänkas ha.

Uppdraget och värdegrunden är avgörande för framgång för KFUM. Det är verkligen något jag vill skicka med till den nya styrelsen, och till er alla.

 

Jag har levt större delen av mitt liv i och omkring KFUM Central. Jag började som 7 åring med gymnastik på Snickarbacken, började spela basket när jag var 14, konfirmerades på Ängsholmen när jag var 15 och sen blev jag engagerad som ledare, styrelseledamot, anställd i ett år, och fortsatte på olika sätt fram till jag fick barn. Jag följde föreningen på håll ett antal år innan jag blev tillfrågad att vara med i styrelsen och nu har jag varit ordförande i drygt 6 år.

Det är ingen lång tid men det har varit en väldigt rolig och intensiv resa där jag fått träffa och lära känna många helt fantastiska människor, för det finns det många av i KFUM Central. Människor som lägger väldigt mycket tid på sitt engagemang och med liv och lust går in för sina olika uppdrag, vare det sig är som styrelsemedlem, anställd, ledare eller deltagare. Det är en mycket god känsla när man kommer in i det här huset och jag känner mig välkommen och hemma här och det är jag verkligen inte ensam om att känna. Att känna sig välkommen och bli sedd är en mycket viktig del i en förening som vår.

 

Mina år som ordförande har bara varit en liten del i en lång kedja av ordföranden i vår drygt 130-åriga historia där jag har kunnat bidra med mitt engagemang på detta uppdrag. Nu tar Micke över och tar stafettpinnen vidare och jag är säker på att det kommer att bli en minst lika spännande och utvecklande period som den jag har fått förmånen att var med om.

Mycket har hänt som jag sa tidigare. Vi byggde om plan 1 och 2 till ett mycket fint träningscenter som i dag sköts väldigt bra och tillför mycket till våra medlemmar.

Vi har gjort om hela organisationen som i dag är en helt annan och mycket professionell vilket kommer alla till del på många olika sätt.

Vi har påbörjat ett stort integrationsprojekt och fler kanske det blir.

Vi har under 10 års tid arbetat med planerna på ett idrotts- och kulturcenter och nu börjar vi närma oss vägs ände i den frågan, och då menar jag i positiv riktning.

Vi har tillsammans arbetat fram en långsiktig strategi- och handlingsplan som riktlinje för hela vår förening där en av de viktigaste punkterna är att vi alla ska se KFUM Central som vår förening, oavsett vilken verksamhet vi är engagerade i. Tillsammans är vi starkare, vilket inte minst arbetet med Idrotts- och kulturcentret visar.

Vi kommer att öppna nytt hotell vid Hagaparken år 2020.

Vi har också ändrat styrelsen och styrelsearbetet för att bättre svara mot framtidens behov, vilket nu den nyvalda styrelsen är ett exempel på.

Vi är i dag inte samma förening som tidigare som jag sa, och det är bra. Men fortfarande bygger hela verksamheten på engagerade medlemmar som är beredda att lägga tid och kraft på olika delar, som t ex att ställa upp som förtroendevald. Den ideella kraften är motorn i vår förening.

”Alla kan inte göra allt, men alla kan göra någonting.”

Tänk, det skulle väl vara en bra slogan för KFUM Central?

 

Jag vill avsluta mitt anförande med att tacka några särskilt. Först vill jag tacka alla dem som under min tid har varit med i styrelsen. Det är ansvarsfullt att sitta i styrelsen och inte helt lätt alla gånger att förvalta en lång historia och samtidigt utveckla föreningen mot framtiden. Det är inte alla beslut som fattas som är lätta eller populära, om än de är nödvändiga. Och som styrelsemedlem sitter man med hela föreningens bästa för ögonen, inte den verksamhet som man eventuellt kommer från.

Jag vill rikta ett särskilt tack till dig Anki som varit vice ordförande i många år. Du är en mycket klok och omdömesgill person som alltid grundar dina åsikter på fakta och att det ska vara rätt. För mig har du varit ett perfekt bollplank och stöd och inte minst dina djupa kunskaper inom personalhanteringsfrågor har varit ovärderliga. Stor tack för det.

Sen vill jag också tacka KFUM Centrals kansli som alltid på ett både stöttande och med en mycket positiv attityd ställt upp, inte bara för mig utan också för styrelsen och hela föreningen på ett fantastiskt sätt, även när det har varit mycket att göra och stresspåslaget har varit stort. Ni är mycket professionella och mycket händer hela tiden.

Jag vill särskilt tacka dig Nils för allt arbete som du gör för styrelsen. Det är inte bara att vara sekreterare på våra möten, utan det är också mycket förberedelser och efterarbete, och ibland måste du också hålla ordning på ordförande så att allt blir rätt och riktigt. Du har varit ett stort stöd i mitt uppdrag så tack för det.

Jag vill också tacka dig Torbjörn för allt som du gör. Jag har ju varit din chef under den här perioden som ordförande, och jag vet vilket stort ansvar du har som verksamhetschef, både för hotellet, – även vårt nya – samt all verksamhet inom KFUM Central, fastigheterna m.m, m.m. Du leder arbetet på ett bra och genomtänkt sätt och jag vet att ditt ledarskap är mycket uppskattat, du har alltid varit tillgänglig, för mig och för alla inom föreningen, lösningsorienterad och du har ett gott och stort hjärta, vilket är väldigt viktigt. Ett stort tack från mig till dig Torbjörn.

Till sist vill jag tacka alla medlemmar, inte bara ni som är här i kväll, för förtroendet att få ha varit er ordförande under den här tiden.

Jag har försökt ge något av mig och mina erfarenheter och kunskap till föreningen, men jag har fått ännu mer tillbaka.

Jag vill önska den nyvalda styrelsen och Micke allt gott, jag är övertygad om att ni kommer att ta KFUM Central vidare mot framtiden på det allra bästa sätt.

Tack till er alla, och tack för mig.

/Bengt