Intervju: Signe Rundkvist från Ungdomsforum

11 december 2019

Ungdomsforum har sedan starten för tre år sen blivit något av en rörelse inom KFUM Central och den fortsätter att växa. Den handlar i korta drag om att unga ska få komma till tals, om personlig utveckling och om ledarskap. Den riktar sig till unga från 14 år och uppåt och som är medlem och aktiv i KFUM Central eller någon av våra medlemsföreningar. Här får ni möta Signe Rundkvist som varit medlem i Ungdomsforum i sex månader.

Vad betyder ungdomsforum för dig?

– En mötesplats och en plattform där vi unga som vill engagera oss i KFUM kan ha direkt inflytande på förening-en och där man kan lära känna nya människor. När man till exempel åker på resor, som den vi gjorde i somras till London, så kommer man varandra nära. När vi träffas var sjätte vecka är det alltid lika roligt att återförenas på Ro-sengatan och “catch up”.

Vad tycker du att ni har åstadkommit med ungdomsforum/Vad vill ni åstadkomma?

– Hittills tycker jag att det viktigaste vi har åstadkommit är att göra stora delar av föreningen medvetna om ungdomars åsikter och syn på viktiga saker gällande föreningen.Åsikterna kanske inte alltid speglar de olika styrelsernas idéer om hur saker bör fungera, men det är en nyttig resurs för föreningens utveckling i framtiden. Medan vi kanske inte har förmågan att göra lika stor skillnad som medlem-mar i Ungdomsforum som styrelseledamöterna kan göra så tror jag ändå att vi är en viktig källa till inspiration för andra ungdomar i olika KFUM i Sverige men också i YMCA:s och YWCA:s runt om världen.

Vad tycker du att KFUM Central ska vara om 10 år?

– I framtiden vill vi framförallt åstadkomma bättre föreningssamarbete och ännu mer inflytande från unga i föreningen så att KFUM på riktigt blir en förening för unga, av unga. Jag tycker vi ska behålla samma ideologier men att verksamheten ska breddas betydligt. Ett exempel på utökning som jag har föreslagit är att anställa kuratorer och även studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa ungdomar som behöver stöd. KFUM är för många unga en trygg plats där de vågar ta för sig och vara sig själva. Det tror jag kommer innebära att många fler vågar ta chansen att be om en hjälpande hand när saker känns svårt.