Nytt projekt – mental hälsa och ohälsa

11 december 2019

Sömnbesvär, oro och nedstämdhet, en känsla av fångenskap i sin egen kropp. Dessa symtom är vanliga för den som lider av mental ohälsa och det har blivit en av vår tids största folkhälsoutmaningar.

Denna fråga har särskilt lyfts av Ungdomsforum och diskuterades bland annat på YMCA 175 i London i somras.

Kansliet har på uppdrag av styrelsen därför påbörjat en förstudie för att utreda förutsättningarna hos medlems-föreningarna och medlemmar och för att undersöka vilka behov som potentiellt kan finnas. Om ett behov konstateras är nästa steg att undersöka möjligheterna för att externt finansiera ett projekt. Under hela processen är också Ungdomsforum inkopplade som referensgrupp. Mer information om hur detta går kommer ske löpande.