Beslutet klubbat – vi har fått en markanvisning för IKC

12 december 2019

Hurra! Ikväll beslutade exploateringsnämnden i Stockholms stad att ge en markanvisning till KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter (IKC). Det är ett mycket viktigt och efterlängtat steg på vägen mot realiserandet av projektet. 

– Nu ska vi fira detta tillsammans och vara otroligt glada över att vi har kommit så här långt. Det är ett fantastiskt arbete som lagts ner i föreningen under nära 13 år, och nu är vi närmare än någonsin, säger Hans von Uthmann, projektledare KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter IKC och styrelseledamot KFUM Central.

Beslutet fattades ikväll torsdag 12/12 av exploateringsnämnden i Stockholms stad. Markanvisning innebär att vi tillsammans med vår samarbetspartner Serneke har ensamrätt att arbeta vidare med den anvisade tomten ”Kvarter 37” i Hagastaden under 2 år.

– Nu fortsätter vi vårt arbete genom att slutföra kartläggningen av ytorna i lokal- och funktionsprogrammet, och inleder arbetet mot en detaljplan tillsammans med Serneke och Stadsbyggnadskontoret, säger Hans von Uthmann.

Efter att vår samarbetspartner Serneke nu erhållit en markanvisning fortsätter arbetet med att ta fram ytterligare förslag på utformning samt en detaljplan för området. När den fastställts ges bland annat tid för en överklagandeprocess och färdigställande av en tunnelbanestation vid tomten (den nya “gula linjen”). Som tidsplanen nu bedöms av Staden kan spaden sättas i marken under 2024, och ett färdigställt IKC kan då förhoppningsvis invigas hösten 2026.

Har du frågor om arbetet, kontakta Hans von Uthmann, styrelseledamot KFUM Central och projektledare KFUM Central Idrotts- och Kulturcenter, 070-3595074.