Årsmötet 2020 – kort och digitalt

17 juni 2020

KFUM Centrals årsmöte den 18 april hölls på grund av pandemin digitalt. På mötet genomfördes framför allt formaliafrågor som att gå igenom revisionsrapporten, verksamhetsberättelsen och att avsluta året genom att ge styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsen hade redan innan mötet föreslagit att alla propositioner och motioner skulle skjutas upp till ett extra årsmöte i höst, under medlemsträffen den 10-11 oktober. Årsmötet valde att följa den linjen i alla frågor utom en, den redan påbörjade frågan om rösträttsålder. Detta för att det redan tagits ett av de två årsmötesbeslut som krävs för att ändra rösträttsålder på förra årsmötet. Efter diskussion om den också borde skjutas till i höst eller inte så röstade samtliga närvarande medlemmar att godkänna motionen vilket därmed ändrar föreningens stadgar och rösträttsåldern är nu justerad från 17 till 14 år.

Årsmötet valde också om de tre styrelseledamöterna som stod för omval, Marie Welin, Staffan Önne och Hans von Uthmann.

Vi har med andra ord ett spännande extra årsmöte att se fram emot på medlemsträffen i den 10-11 oktober då propositioner och motioner ska diskuteras och beslutas.

Årsmötesprotokollet finns tillsammans med föreningens övriga styrdokument här på föreningens hemsida: https://central.kfum.se/styrdokument/