En hälsning från styrelsen

17 juni 2020

Trots allt som hänt – Vi står starka!

Midsommar! Vi kan blicka tillbaka på ett halvår som ingen av oss upplevt förut. Covid-19 drabbade en hel värld med dramatiska och omvälvande konsekvenser som är så omfat­tande att det är svårt att greppa. Som ni alla vet äger KFUM Central hotellbolaget Kom Hotel AB, hotellbolaget består av Best Western Kom Hotel och Hotel Giò. Vi invigde Hotel Giò den 30 mars i år vilket förmodligen slår världsrekord i ”bad timing”.

KFUM Central – Lock down

När krisen var ett faktum fattade KFUM Centrals styrelse en rad beslut som innebar permittering av all personal på kansliet. Med en minimal personalstyrka har vi ändå lyckats hålla KFUM Central öppet. Det har varit en stor utmaning att hålla modet uppe för oss alla som vill så mycket. Nu står vi i startblocken, redo för att ta nya tag inför hösten.

Nystart i höst

Styrelsen har dragit igång en strategiprocess som heter “What KFUM Central Wants” som ska resultera i en genomarbetad och lättförståelig verksamhetsstrategi 2021–2026. Syftet är att processen ska ge hela föreningen en långsiktig riktning och ökad stolthet och därmed skapa en mer sammansvetsad förening. En första presentation gjordes på ordförandemötet den 19 maj. Under augusti-september kommer en föreningsdialog äga rum med resp. medlemsförening om nuläge och önskat läge, som ett underlag till medlemsträffen den 10–11 oktober, då vi ska diskuteras detta tillsammans.

Målsättningarna är:

  • En tydlig riktning och samhällsposition för föreningen kommande år

→ Antagen verksamhetsstrategi beskriver vart föreningen idag befinner sig, den övergripande och gemensam målbilden 2026 samt vad och hur föreningen ska fokusera på för att nå denna position. Utifrån detta ska den även sätta ord på vilken generation unga i Stockholm KFUM Central är med och skapar samt vad denna generation unga skapar för framtida samhälle.

  • En modig förening med strategisk mognad

→ Processen innehåller kompetenshöjning i strategisk styrning och utmanar såväl huvudförening som medlemsföreningarna att vidga perspektiven kring föreningens roll och riktning.

  • En sammansvetsad förening, där både huvudföreningen och medlemsföreningarna känner ägandeskap över vilken del av strategin de vill axla

→ Verksamhetsstrategin ägas av årsmötet, det högst beslutande organet. Hela processen genomsyras av medlemsdialog och det finns en plan för hur en sedan ska jobba utifrån strategin i både huvudföreningen och medlemsföreningarna. Verksamhetstrategins form och innehåll är lätt att förstå och jobba efter.

Med vänliga hälsningar KFUM Centrals styrelse