Hälsning från styrelsen

02 september 2020

Covid-19 och Folkhälsomyndigheten fortsätter att hålla oss i ett fast grepp. Våra två hotell har kämpat på med låg beläggning och låga priser, men börjar se en ljusning. Vårt föreningshus börjar också sjuda av liv igen och det är härligt att se hur träningsgrupper och aktiviteter tar fart.

 

Vårt föreningshus börjar också sjuda av liv igen. Det är härligt att se hur träningsgrupper och aktiviteter tar fart . Vårt mål är att hålla huset öppet för alla grupper och medlemmar som vill träna och träffas. Vi har också ambitionen att genomföra den strategiprocess som påbörjades innan sommaren. Just nu har strategigruppen dialoger med medlemsföreningarna om vart vi vill att Centralföreningen ska vara i framtiden.

Vi håller också på att planera för extra årsmöte och medlemsträff den 10-11 oktober. Vissa delar kommer sannolikt att genomföras digitalt, men notera datumen så länge, så återkommer vi med mer information. Arbetet med IKC är fortsatt aktivt. Det har handlat om fortsatta samtal med bygg- och fastighetsutvecklaren Serneke avseende att närmare definiera produkten IKC, dess innehåll och kvalitetsnivåer såsom komfortkrav, akustik, ytskikt m.m.

Samtidigt sker samtal med staden inför de parallella arkitektuppdragen som drar igång i slutet av september. Flera arkitekter kommer att under hösten titta på kv 37 i Hagastaden och dess utmaningar (IKC utgör ungefär en fjärdedel av kvarteret där även kontor, hotell och en gymnasieskola planeras ingå) för att vi sedan ska ha flera olika förslag att titta på och slutligen välja en vinnare som vi går vidare med. Start-PM i Stadsbyggnadsnämnden är preliminärt satt till slutet av november.

IKC genomförde en enkätundersökning samt ett möte med KFUM Centrals musikföreningar och därigenom samlat kunskap om dessa behov samt samlat kunskap genom studiebesök på andra anläggningar. Arbetet med den externa finansieringen av IKC har nu påbörjats men kommer att löpa under en lång tid framöver.