Hösten 2020 på KFUM Central

02 september 2020

Välkomna tillbaka till en ny termin på KFUM Central. Hösten 2020 är fortfarande starkt präglad av den pågående pandemin, men vi gör allt vi kan för att så många aktiviteter som möjligt ska kunna genomföras i huset utan att ge avkall på säkerheten för våra medlemmar och besökare.

Huset är öppet  

Måndag – Torsdag 08.00 – 20.00 

Fredag 08.00 – 19.00 

Lördag – Söndag 09.00 – 17.30 

KFUM Central Träningscenter  

Öppet alla dagar 05-30 – 22.00 

21.30 är sista inpassering 

Hallarna är endast öppna för bokad verksamhet. 

All gruppträning är inställd.

Caféet i föreningens entré är stängt tills vidare.  

Vi har infört en rad riktlinjer för att undvika trängsel och smittspridning i våra lokaler och det innebär att du som medlem och besökare måste anpassa dig lite för att vi ska kunna fortsätta ha alla aktiviteter i huset.  

Följande riktlinjer omfattar all verksamhet som bedrivs i KFUM Centrals lokaler: 

Lokaler & distansering 

 • Max 50 personer får vistas i en och samma lokal. Som lokaler räknas Stora Hallen, Lilla Hallen, Snickarbacken, Lagunen, träningscenter plan 1, träningscenter plan 2, entréplan från Rosengatan 1, kansli, övriga mötes-, repetitions- och uppehållsrum. I de flesta lokaler begränsas dock antalet personer ytterligare av brandregler och distanseringsrekommendationer. Håll avstånden! 
 • För att undvika trängsel i entrén får max en person följa med per barn/ungdom som skall delta i verksamhet. Om det blir för många människor i entrén finns andra lokaler öppna för de som behöver ytterligare utrymme. Följ anvisningar i huset eller be personal om hjälp.  
 • Lämna om möjligt barn/ungdom som skall delta i verksamhet i entrén till KFUM Central eller på plats anvisad av medlemsförening eller hyresgäst. 
 • Om möjligt, vistas inte mer än nödvändigt i KFUM Centrals lokaler. Om möjligt, vistas inte mer än nödvändigt i KFUM Central lokaler. Detta gäller även Kom Hotels lobby som endast ska användas för in- och utpassage när föreningens entré är stängd. 
 • Caféet håller tills vidare stängt.

Generella rekommendationer   

 • Vi uppmanar våra medlemmar och besökare som tillhör en riskgrupp att iaktta särskild försiktighet. 
 • Håll avstånd till varandra. 
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i verksamhet utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under verksamhet skall man gå hem direkt. 
 • Ha god handhygien. Tvätta händer och använd handsprit. Handsprit finns att tillgå i alla lokaler. 

 Om man deltar i idrottsverksamhet 

 • Undvik omklädningsrummen i möjligaste mån och byt om och duscha hemma före och efter verksamhet i möjligaste mån. 
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv. 
 • Torka av utrustning som används av flera efter användning. Papper och desinfektionsmedel finns i alla lokaler

Fotograf: Viktor Andersson, Grafikeriet