Extra årsmöte

14 oktober 2020

Lördag den 10 oktober hölls ett extra årsmöte i KFUM Central. I våras hölls det ordinarie årsmötet kort och digitalt på grund av pandemin och man sköt flera frågor till ett extra årsmöte nu på hösten. Vi är ju som bekant fortfarande kvar i pandemin och det extra årsmötet hölls därför med begränsat antal medlemmar på plats men fler som deltog digitalt. 

Sammanlagt deltog 27 röstberättigade och mötet leddes av Johan Groth som tryggt lotsade alla, både på plats och digitalt genom denna nya form av årsmöte. Styrelsen hade lagt flera propositioner och alla röstades igenom utan större ändringarTill exempel två propositioner om stadgeändringar för att skydda föreningens resurser och förtydliga föreningsrevisorns uppdrag. Där la man bl.a. till att man måste ha varit medlem i minst 2 månader för att ha rösträtt på årsmötet och att inga nya förslag på styrelseledamöter/ordförande får läggas på själva mötet. Man la också till att man måste vara 18 år för att kunna väljas in i styrelsen. 

En motion om avskaffande av rösträttsålder har skickats in av Leonard Bahamondez Lörvall och Ungdomsforum. Styrelsen stöttade motionen och den röstades också igenom av årsmötet. Men den stadgeändringen kräver två årsmötesbeslut och träder därmed inte i kraft förrän ytterligare ett beslut fattats. Men ett steg är taget mot att alla medlemmar i föreningen ska få rösta på årsmötena!  

Verksamhetsplanen lades fram i ett omarbetat, reducerat skick på grund av de nya omständigheterna i och med pandemin där personal korttidpermitterats, aktiviteter ställts in etc. 

Till valberedningen valdes Magnus Lindhe som sammankallande.  

Nästa årsmöte blir senast i april!