Lyckat integrationsprojekt går i mål

02 november 2020

För tre år sedan inleddes vårt samarbete med Norrmalms stadsdel kring projektet ”Integration och Hälsa”. Vi fick det hedersamma uppdraget att leda projektet som gått ut på att hjälpa nyanlända barn och unga i Norrmalm att integreras genom att introducera dem till föreningslivet och delta i organiserade fritidsverksamheter via både vår egen förening och projektets samarbetspartners.

Projektet har varit framgångsrikt och några av de milstolpar vi uppnått är bl.a upprättandet av totalt fem simskolor på Ängsholmen och Björnö, lanseringen av en träningsgrupp för tjejer på KFUM Central, lotsningen av ungdomar från målgruppen till vår ledarskapsutbildning ”Stegen” och ”Treehouse Camp” samt ett gymerbjudande för målgruppens ungdomar genom KFUM Centrals träningscenter. Bara här på Central finns barn i såväl Barn- och ungdomskörerna, på Ängsholmen, hos gymnasterna och i basket som hittat dit genom projektet.

 

Andra åtgärder som bör uppmärksammas är de enskilda, ideella insatser som utförts inom ramen för projektet. Sedan 2018 har barn-och ungdomskören gått från 1 till 12 nya medlemmar från målgruppen. En bidragande orsak till succén har varit rekryteringen av en ”integrationsvolontär” som följt flickorna till och från träningarna samt utvecklat en nära dialog och relation med såväl barnen som deras föräldrar. Hade det inte varit för denna individuella insats hade flickorna troligtvis inte varit med i kören idag. Denna volontär, Anna Sandström, blev även en av de nominerade finalisterna till ”årets volontär” av Volontärbyrån i fjol.

Projektet var 3-årigt och löper ut den 2/2/ 2021. Stadsdelen har valt att inte förlänga projektet då man inte ser att behovet är lika stort längre som för tre år sedan. Vi är mycket nöjda med samarbetet med stadsdelen och ser fram emot att arbeta tillsammans mer i framtiden. Nu återstår en treårsrapport och utvärdering och inte minst en avslutande julaktivitet för alla i målgruppen.

Vi vill också tacka KFUM Central Basket, KFUM Ängsholmen, KFUM Gymnasterna och KFUM Centrals Barn-och Ungdomskörer för ett gott samarbete.

Sandra Johansson, projektledare.