Summering 2020 från styrelsen

18 december 2020

2020 är året som inte blev som någon tänkt sig. Istället för att storsatsa fick vi krishantera. Vi har lärt oss mycket och kämpat hårt, men är nu glada att året är slut och hoppas att 2021 kan bli ett lite mer normalt  år.

Föreningens resurser kommer ju mycket från hotellverksamheterna, som i år gick kraftigt med förlust. Det har varit ett intensivt år för styrelsen med att minska kostnader, se över finansiering och ändå hålla föreningen på rätt kurs framåt utan att för mycket avstannar. 

Vi kan se tillbaka till ett år där alla kämpat hårt med att hålla vårt föreningshus öppet så att verksamheterna kunnat hålla igång och många har lagt ner mycket tid på att säkra föreningens framtid. Vi har genomfört Unga leder unga, Ungdomsforum, första halvan av strategiarbetet med bl a medlemsträff och inte minst två årsmöten, om än i omstöpt form. 

Vi kan se hur medlemsföreningarna oförtrutet jobbat på för att framför allt de unga medlemmarna inte ska behöva göra avkall på sina så viktiga passioner och aktiviteter. 

2021 hoppas vi kunna hitta en ekonomiskt stabilare väg framåt och kunna fokusera på vilka vi är och vad vi gör. 2021 vill vi till exempel fortsätta satsa på våra framgångsrika utbildningar och ungdomsforum, ge rum för all fantastisk verksamhet i medlemsföreningarna och vår egen regi. 2021 är också ett viktigt år för arbetet med KFUM Centrals Idrotts- och kulturcenter där vi bl.a. ska hitta finansiärer och formaföreningens strategi fram emot ett färdigt IKC. 

2020 har varit ett tungt år för både ideella och personal i föreningen. Vi vill rikta ett särskilt tack till personalen som under året kämpat på med riktlinjer, nya arbetsuppgifter och försvunna resurser.

Vi hörs på det nya året, och förhoppningsvis kan vi även ses snart igen, 

Michael Lagerkvist, ordf KFUM Central 

Marie Welin, vice ordf KFUM Central