Succé när 60 Centralungdomar utbildade sig

04 oktober 2021

I slutet av september och början av oktober genomfördes två ledarskapsutbildningar ute på Kärsögården.

Unga-leder-unga genomfördes 25-26:e september och samlade 37 ungdomar från Ängsholmen och basketen, 26 tjejer och 11 killar. Fokus under denna utbildning är att deltagaren får kunskap om KFUM och KFUM Central i synnerhet, reflektera över sitt ledarskap och lära sig en del om grupputveckling. Till detta år lade vi till ett långt pass om mental hälsa och det uppskattades av deltagarna. Som vanligt så avslutade vi helgen med en föreläsning av Jim Thuresson i ”Positivt ledarskap” och som vanligt älskade ungdomarna föreläsningen.

Helgen efter, 1 -3 oktober genomfördes EMMA-utbildningen. Denna utbildning fokuserar mycket på praktiska övningar inom grupputveckling, ledarskap, härskartekniker, normer och coachande samtal. Hela 23 ungdomar och 5 ledare samlades från fredag till söndag och de har nu genomgått tredje steget i KFUM Sveriges utbildningsplattform Helheten, och kan nu lägga till en EMMA-utbildning på sitt CV. De 23 ungdomarna kom från basket, Ängsholmen och en kille från KFUM Kristinehamn, totalt 14 tjejer och 9 killar. Helgens EMMA-utbildning kan sammanfattas med ett ord, succé!

Det som också bör lyftas fram är att fyra unga ledare från Ungdomsforum var med som utbildare under dessa helger. Signe, Hanna, Hedda och Sofie har varit med i Ungdomsforum i några år nu och har vuxit in i ledarkostymen. Det känns fantastiskt att KFUM Centrals satsning på Ungdomsforum nu generar ledare till våra egna utbildningar, otroligt häftigt och ett av målen med Ungdomsforum.

Ledare under Unga-leder-unga var utöver ovan nämnda även Nils Haag och Tommie Hansson och under Emma var ledarna Katarina Granander, Rickard Muge (KFUM Kristinehamn) och Tommie Hansson.

Nu hoppas vi att alla ungdomsmedlemsföreningar lyckats hitta 3-4 deltagare vardera till Ungdomsforum som genomförs på Ängsholmen 29 oktober till 1 november.

/Tommie Hansson