Ordförandebyte på KFUM Central

05 november 2021

Vi måste tyvärr meddela att styrelsens ordförande Michael Lagerkvist valt att avsluta alla sina uppdrag i KFUM Central. Vice ordförande Marie Welin träder istället in som ordförande i KFUM Central fram till årsmötet i april 2022.

Vi vill framföra ett stort tack till Micke för hans enorma engagemang och insatser för KFUM Central och IKC under de gångna åren!

/Styrelsen KFUM Central

Vid eventuella frågor, kontakta Marie på marie@mariewelin.se