Rapport från ROM 2021

15 november 2021

KFUM Sveriges riksombudsmöte hålls vartannat år och den 13-14/11 2021 var det dags igen, denna gång i Uppsala. KFUM Central åkte dit med en blandad grupp på ett 15-tal personer som gjorde ett toppenjobb. Väl förberedda och mycket aktiva i diskussioner och omröstningar.  

Inte mindre än tre personer valdes till förtroendeuppdrag för KFUM Sverige. Sofie Andersson från Ängsholmen och Carina Söderbjörn, KFUM Central valdes in i styrelsen och Lukas Sandström Nordin från Central basket valdes in i valberedningen. Kul och heja er!

De stora diskussionerna under mötet blev bland annat kring regionsförändringen. Styrelsen hade lagt en proposition om att minska antalet KFUM-regioner i Sverige, ändra deras geografiska indelning och tydliggöra deras uppdrag. Propositionen gick igenom och även om just vår region, Stockholm-Gotland, inte berörs mer än att det blir ett namnbyte till KFUM Distrikt Öst så blir det större förändringar i resten av landet när antalet regioner minskar till enbart fyra distrikt. 

 Annars diskuterades det till exempel utbildning, debatterades på ett åsiktstorg, knöts kontakter och alla hade väldigt roligt.  

KFUM Sverige informerade om nya utbildningar, de har till exempel tagit fram en utbildning, “Safe spaces” som handlar om barns rättigheter och om hur ledare ska agera vid oro för om barn far illa. En mycket viktig utbildning kommer att börja implementeras för ledare inom KFUM Central inom kort.  

Särskilt tack till KFUM Uppsala för värdskapet och för att vi fick höra mer om era spännande verksamheter!