Två snabba frågor till strategin…

19 januari 2022

Två frågor om What KFUM Central Wants 2022-2027

KFUM Central är inne i en strategiprocess där vi genom bred dialog tar fram en verksamhetsstrategi 2022-2027. Den kommer bland annat innehålla vår första vision för KFUM Central samt målbilder som beskriver vad vi är och gör 2027.

Vi tror på att en bredd av åsikter och tankar om vår framtid stärker oss som förening och därför skulle vi bli glada om du besvarade två korta frågor om KFUM Centrals framtid. Ju fler som svarar desto bättre och den är anonym.

Det tar max två minuter!

Länk: https://forms.gle/xcWwn4JeBvoUyVwk9