Hur går det med våra byggplaner?

01 september 2022

KFUM Central vill skapa en ny mötesplats med större och mer ändamålsenliga lokaler mitt i Stockholm, KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter (IKC). En plats där barn och unga möts och utövar sin passion inom idrott och kultur. En mötesplats där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential.

KFUM Central har i många år strävat efter att bygga ett nytt föreningshus och genom det fortsätta att bidra till samhället i enlighet med uppdraget. Genom detta projekt bygger KFUM Central en anläggning som ger Stockholms unga något mycket viktigt: Ett nytt idrotts- och kulturcenter för unga i Stockholms innerstad, som ska hålla i generationer.

Det nya och drygt 10 500 kvm stora föreningshuset kommer att bidra med många värden. Den kommer att innehålla en fullstor och delbar bollhall med läktarkapacitet, en fullt utrustad gymnastikhall, en multisal för kultur och rörelse, repetitionslokaler, fullt utrustat gym, mötesrum, sociala ytor och kanslier.

Sedan 2019 är föreningen en del av utvecklingen i Hagastaden. Idrotts- och kulturcentret markanvisades till kvarter 37 i Hagastaden tillsammans med partnern i bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget Serneke som står för byggnationen och även innehar de andra programdelarna (gymnasieskola, hotell och kontor) inom kvarteret.

Efter parallella arkitektuppdrag under 2021 där White Arkitekter åter ritade det bästa förslaget fortsatte arbetet med utvecklandet av kvarteret tillsammans med parterna och stadens representanter och man nådde fram med ytterligare ett reviderat förslag som nu ska ses över av föreningen. Parallellt med detta gör föreningen egna utredningar där man just nu ser över akustikfrågorna i lokalerna.

Utrednings- och programskede går mot plansamråd andra hälften av år 2023. Planen kommer innehålla alla tre kvarter inom Västra Hagastaden och kv. 37 ligger lite före övriga kvarter och måste således invänta att grannarnas dvs kvarter 38 och 39, arbete kommer ifatt. Därpå följer granskning och överklagande. Stockholms stad antar att ett beslut i kommunfullmäktige kan komma hösten 2026.

Inom föreningen är arbetet organiserat i ett eget helägt dotterbolag ”KFUM Central Idrott- och Kulturcenter AB”.