Julhälsning från IKC

14 december 2022

Julhälsning från arbetet med KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter

Det mångåriga arbetet med att bygga ett nytt föreningshus – en anläggning för idrott och kultur för unga i centrala Stockholm fortlöper. IKC kommer att innebära att fler kommer att få ta del av verksamheterna då lokalerna blir större och mer ändamålsenliga än de vi har idag, en anläggning och ett föreningshus som står rustad för generationer av unga.

Programarbetet går framåt både för kvarteret som IKC ingår i samt för lokalprogrammet inom IKC. Tillsammans med Serneke, White Arkitekter och representanter från staden, aktörer i grannkvarteren har programmet i olika konstellationer utretts och formats. Det finns nu ett förslag som kommer att presenteras under plansamrådet 2023 och fram till dess kan vi tyvärr inte visa några exteriöra bilder. Men vi kan berätta om det kommer att se ut med en fullstor bollhall med läktarkapacitet, en specialutrustad gymnastikhall, en multisal för musik och rörelse samt repetitionslokaler, gym, café, hängytor och kanslier. En anläggning om drygt 10 500 kvm ett stenkast från Gula linjens t-banestation Hagastaden.

Under året har föreningen genomfört en utredning avseende ljudkrav – dvs akustik och överhörningar tillsammans med KFUM Centrals musikföreningar och landat i ett dokument som berättar om vilka förutsättningar vi vill att det ska vara för lokalerna. Det har också varit programmöten där gymnastiken och basketens referenspersoner har tittat på dess respektive delar och musiken har fått en representant för dess berörda programfrågor.

För 2023 planerar styrelsen för IKC, efter att KFUM Centrals budget är godkänd, att genomföra ytterligare utredningar samt arbeta fram ett gestaltningskoncept tillsammans med representanter för medlemsföreningarna.

Kommunikationen kommer det också arbetas med – bland annat genom att beställa några interiöra bilder av de stora rummen i IKC – till dess får vi hålla till godo med den bild vi har – som visar stora bollhallen i IKC.

Styrelsen för IKC – KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter vill hälsa alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År genom ordförande Hans von Uthmann.