Arbetet med ukrainska flyktingar fortsätter 2023

16 december 2022

Verksamheten med den ukrainska flyktinggruppen fortsätter och utvecklas!

När Ryssland påbörjade sitt anfallskrig mot Ukraina trodde nog många av oss att det skulle vara en tillfällig konflikt, men inget tyder just nu på en nedtrappning. De ukrainska flyktingarna verkar inte kunna återvända till sitt hemland inom en snar framtid. Mot bakgrund av detta har KFUM Central tillsammans med House of Ukraine planerat för ytterligare verksamhet från jul/nyår fram till sommaren 2023 med fokus på meningsfull fritid och integrerande verksamhet.

Under hösten tilldelades KFUM Central bidrag av MUCF* som säkerställer finansiering under 2023 av lärarlöner, inköp av material, mat osv men även att vi kan ge de ukrainska barnen och mammorna en trygg varm jul då vi kommer arrangera aktiviteter och resor. Under 2023 kommer vi förutom läxhjälp, kultur och idrottsaktivitet, erbjuda barnen möjligheten att delta på i verksamheterna hos KFUM Ängsholmen, Central Basket och KFUM Centrals Barn- och Ungdomskörer.

KFUM Central har tre huvudsakliga syften med dessa plattformar och mötesplatser med verksamhet till de ukrainska flyktingbarnen. Det är att möjliggöra en bättre psykisk och fysisk hälsa genom meningsfyllda aktiviteter, att skapa en större delaktighet in i det svenska föreningslivet och samhället samt att erbjuda gemenskap och samvaro.

Helt enkelt att försöka erbjuda en meningsfull fritid och att kunna ha roligt tillsammans med jämnåriga.

Ansvarig kontaktperson på KFUM Central är David Svantesson, david@kfumcentral.se.

(*MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. MUCF fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet)