Zambiaprojektet går i mål

05 juni 2023

Under fem år har föreningsmedlemmar i KFUM Central stöttat unga fotbollsspelare för skolstudier och sportutrustning men även stöttat YWCA Livingstone direkt.

Det femåriga samarbetet med YWCA Livingstone avslutas nu i maj (2023) två år efter utsatt tid – tanken var att det skulle pågå i tre år men sedan kom Coronan vilket innebar ett större ekonomiskt lidande för fotbollsspelarna och deras familjer och vi valde att fortsätta supporten.

Finansieringen har skett genom insamling, enskilda donationer, lotterier och försäljning i samband med Fest i Advent. Under 5-årsperioden har närmare 100 000 kr samlats in och skickats direkt vidare, inget har behållits i administrationskostnader etc. Allt arbete från KFUM Central har skett ideellt.

Det har rört sig om 15 spelare, ungefär hälften flickor och hälften pojkar, som genom en överenskommelse om att sköta studierna och träningen får skolavgifterna och annat de behöver i anslutning till skolan betalt. Vi har också finansierat ett studierum där barnen i anslutning till fotbollsplan kan plugga samt sådant som personalen på YWCA Livingstone identifierat som nödvändiga behov för verksamheten att samlas kring, exempelvis HIV/AIDS prevention.

Effekterna har blivit att 15 individer fått gå i skola där nu flera gått vidare till högre studier. Det studierum som byggdes blev en viktig samlingsplats under pandemin och ett varaktigt rum för undervisning och studiero. Eleverna och deras föräldrar har fått bättre ekonomi och förutsättningar, YWCA Livingstone har fått medel att utföra sitt arbete mer effektivt.

KFUM Central har genom alla år haft större och mindre internationella projekt samt gett stora möjligheter till internationella utbyten och erfarenheter för föreningsmedlemmarna. Exempelvis har vi har haft samarbeten med YWCA Palestine och Lebanon, YMCA Ukraine, YWCA Belarus, YMCA Bogota, YWCA Togo mfl.

Är du intresserad av internationellt arbete? Kom då på KFUM Centrals inspirationsdag i september och ta del av de möjligheter som finns inom rörelsen och hur man kan gå tillväga för att starta upp ett eller vägar för att delta i demokratiska rum runt i världen. Vi kommer att ge slutrapporten för Zambia, gå igenom vilka samarbetsprojekt som är aktiva via KFUM Sverige och samla andra internationella möjligheter.

Stockholm den 2 juni 2023

Ulrika Alexandersson och Kea Lagerquist