Mariia och Alla från Ukraina tränar språk på KFUM Central

08 juni 2023

Marija Basai och Alla Nechyporuk kom till Sverige när kriget bröt ut i Ukraina förra året och de vet inte när de kan återvända till sitt hemland. De träffas så ofta de kan på KFUM Central, för att träna språk, lära sig om Sverige och för att finna sin väg framåt genom projektet UCare.

Ett år efter Rysslands invasion av Ukraina har över 50.000 ukrainska flyktingar kommit till Sverige. Barnen går i svenska skolor och lär sig svenska, men för mammorna är situationen svårare. Trots att de i många fall är högutbildade och redo att jobba är det svårt att få arbete i Sverige om du inte kan språket eller har förståelse för hur samhället fungerar.

Alla Nechyporuk flydde till Stockholm med sin son vid krigsutbrottet. Hon har dubbla universitetsexamina, både i ekonomi och en lärarexamen i biologi och kemi. Hon arbetade som marknads- och reklamchef på en bank i Kiev när kriget bröt ut, men hon tror att arbete som lärare ligger närmre till hands i Sverige.

– Men jag måste bli bättre på språket först, och lära känna den svenska arbetsmarknaden, lagar och sånt eftersom det är så olika mellan länderna, säger hon.

KFUM Central har sedan mars 2022 hjälpt ukrainska flyktingar med aktiviteter för barn och unga, mötesplatser och stöd till egen organisering. Det har bland annat resulterat i att ett nätverk av ukrainska mammor numera är en stark förening, House of Ukraine Stockholm, som genom sina aktiviteter och kurser når ca 6000 personer i hela Stockholmsområdet. I UCare arbetar KFUM distrikt öst, KFUM Central och House of Ukraine tillsammans med runt 100 kvinnor i projektet som är finansierat av Europeiska socialfonden.

Språket är en viktig del av UCare och undervisning i både engelska och svenska ingår. Även föreläsningar som ska orientera deltagarna i Sverige, till exempel svensk demokrati, lag, att söka jobb i Sverige, starta företag etc hålls. I projektet får deltagarna också hjälp att sammanställa sina tidigare yrkeslivserfarenheter, det arrangeras ett språkcafé och deltagarna får mentalt stöd.

Mariia Basai arbetade i Ukraina som lärare i fysik och matematik, ämnen som hon verkligen brinner för, men det är inte självklart att direkt kunna fortsätta på samma spår i Stockholm.

– Det handlar inte bara om att lära oss nya språk, vi har flytt! Vi är i en svår situation och måste hitta en acceptans i oss själva för den, finna självförtroendet och en väg framåt i det nya landet. Vi har ju ingen aning om hur länge vi kommer vara här, men det här projektet hjälper oss att hitta en riktning framåt, säger Marija.

– En psykolog är knuten till projektet och jobbar med deltagarna i grupp, mycket relaterat till självförtroende. Det är viktigt, men den mesta terapin sker när deltagarna möts och kan dela sina ofta likartade problem med varandra, säger Julia Bohm, anställd i projektet.

Det före detta konferensrummet på sjätte våningen på KFUM Central är numera ett aktivt kontor där projektledaren för KFUM Care, Senai Berhane jobbar tillsammans med de tre anställda i projektet, Olena Polovska, Oleksandra Polovska och Julia Bohm från House of Ukraine.

-Jag tror att det unika med projektet är att det arbetar med ett perspektiv på hela människan. Till exempel har du en professionell coach som både på grupp- och individnivå arbetar med deltagarens mentala hälsa och att hjälpa dem framåt i deras situation i ett nytt land, säger Senai Berhane, projektledare.

Projektet sträcker sig fram till sista september i år, men det finns chans att det blir en förlängning.

Intervjuerna med Alla och Maria är gjorda dels på engelska och dels med hjälp av tolk.

Text: Corinna Björk