FÖRÄLDRARFÖRELÄSNING PÅ CENTRAL

28 september 2023

Må Bäst! och Caroline Meijer från organisationen Tilia höll den 27 september en föreläsning om psykiska hälsa för föräldrar på KFUM Central.

Projektets Må Bäst! uppdrag är att höja kunskapen och psykisk hälsa på KFUM Central och främst hos våra unga. Närstående och föräldrar har en otroligt viktig roll i dessa ungdomars liv. Därför är det viktigt att göra det vi kan från alla håll. Att bjuda in till föreläsning för närstående till unga är en del i det arbetat att främja psykisk hälsa hos våra medlemmar.

Det var en givande föreläsning med engagerade deltagare som ställde frågor och reflekterade tillsammans med föreläsare Caroline.
Föreläsningens fokus var på vad unga själva uttrycker är deras behov kopplat sill psykisk hälsa och hur vuxna omkring kan finnas där.
Vi tar med oss från kvällen att behovet om kunskap om psykisk hälsa är stort, att vuxna behöver bli bättre på att lyssna utan att försöka lösa ”problemet” och att unga själva behöver få definiera hur och om de vill ha stöd och hjälp.

Tack alla ni som deltog till givande frågeställningar och reflektioner.