KFUM Ängsholmen – en pigg 100-åring

15 oktober 2023

Den 2-3 september firade KFUM Ängsholmen 100 år som förening med en stor fest på den egna ön. 240 festdeltagare i alla åldrar slöt upp för att klättra, paddla, segla, pyssla, dansa disco och umgås. Under festen hölls även ett lotteri där överskottet gick till föreningens jubileumsinsamling för att installera solceller på Ängsholmen under våren 2024. Omkring hälften av deltagarna stannade kvar för festmiddag med sång, spex och övernattning. Som vanligt när det gäller Ängsholmen var det föreningens unga ledare som ansvarade för aktiviteter, mat och arrangemang.

 KFUM Ängsholmens verksamhet startade på Ingarö 1923, där det så kallade ”Ingarölägret” under 40 års tid erbjöd pojkar från Stockholmsområdet att vistas i naturen, lära sig segla, ro och paddla, delta i idrottsaktiviteter och lära sig ta hand om såväl sig själva, sin lägerplats och sina kamrater. Genom att klara en lång rad prov kunde deltagarna kvalificera sig för det så kallade Ingarömärket, där kravbilden bland mycket annat inkluderade att springa 60 meter under 11 sekunder, simma 100 meter, vandra två mil under ett dygn, namnge 10 buskar och 25 örter som växte i närområdet, kunna lägga förband och behandla benbrott, sjunga fem sånger (ej psalmer) ur boken “Sjung” och hålla i underhållning vid lägerelden. 1963 hade verksamheten vuxit ur den tidigare lägerplatsen. Flytten gick till ön Ängsholmen och det nuvarande namnet på föreningen antogs. Med start 1967 välkomnades nu även flickor till sommarens kollon. Båtaktiviteterna blev kvar i verksamheten, liksom spexandet och sjungandet, medan idrottsaktiviteterna fick en något mer undanskymd roll. Sedan dess har tusentals barn mött sommaren i KFUM Ängsholmens olika aktiviteter – sommarläger, klassresor, konfirmationsläger, dagläger och knatteläger. Många av deltagarna har sedan fortsatt i föreningens interna utbildningar och utvecklat verksamheten vidare i rollen som ledare. Gamla traditioner, rikligt kryddade med nya idéer från unga ansvarstagande ledare – så ser receptet ut för den förening som vill vara pigg och livfull när den fyller 100 år!